Raad van Wijzen bereikt akkoord over staatshervorming

De Raad van Wijzen heeft vannacht een volledig akkoord bereikt over de staatshervorming. De wijzen zijn het niet alleen eens geraakt over een eerste pakket met kleinere communautaire stappen, maar ook over de contouren en timing van een tweede pakket waarin een rist belangrijkere stappen vervat zitten.
De Raad van Wijzen - met premier Guy Verhofstadt (Open VLD), minister van Institutionele Hervormingen Didier Reynders (MR), CD&V-voorzitter Etienne Schouppe (die minister van Institutionele Hervormingen Yves Leterme vervang)t, Jean-Luc Dehaene (CD&V), Philippe Moureaux (PS), Philippe Maystadt (CDH), Johan Vande Lanotte (SP.A) en Marcel Cheron (Ecolo) - ging sinds zondagnamiddag 15 uur op zoek naar een akkoord over de staatshervorming.

De wijzen zaten uiteindelijk 12 uur samen aan tafel. Pas om 3 uur zondagnacht kwam er witte rook uit schouw.

Volgens de wijzen zijn zowel het eerste als het tweede pakket opgebouwd rond drie krachtlijnen: homogenisering en coherentie van bevoegdheden, efficiëntere werking van de federatie en een aangepaste financiering van de deelgebieden, van de federale staat en het hoofdstedelijk gewest.

Overdracht bevoegdheden naar de deelstaten

Het eerste pakket bevat vooral de overdracht van een reeks bevoegdheden naar de deelstaten, onder meer inzake economisch en industrieel beleid, huisvestingsbeleid en mobiliteitsbeleid en het landbouwbeleid.

Het gaat meer concreet over de huurwet, de Ikea-wet (handelsvestigingen), het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, het Participatiefonds, de sociale economie, bepaalde aspecten van het energie- en telecombeleid, het landbouwrampenfonds, de landbouwaspecten van het Belgische interventie- en restitutiebureau.

Op vraag van de SP.A werden aan de lijst ook delen van het verkeersreglement toegevoegd.

In dat eerste pakket staan ook een paar maatregelen om de onderlinge samenwerking tussen de verschillende overheden te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het afsluiten van een samenwerkingsakkoord over de oprichting van een investeringsdesk.

Daarnaast kan de federale regering zich inzake de omzetting van Europese regelgeving in de plaats van de deelstaten stellen indien één van die deelstaten in gebreke blijft.

Herfinanciering van Brussel

Wat de herfinanciering van Brussel betreft is er helemaal geen sprake van de 500 miljoen euro die eerder werd geciteerd. Brussel krijgt voor mobiliteit enkel 35 miljoen euro extra om de lasten en de problemen van de pendelaars te ondervangen. Daarnaast gaat de federale overheid in Brussel zelf 30 miljoen investeren. Ook dat geld is voor mobiliteit bestemd.

Timing grotere staatshervorming

De wijzen raakten het daarnaast ook eens over de contouren en de timing van het tweede pakket, de grotere staatshervorming waar de Vlaamse partijen op aandrongen. De regering engageert zich hier om dat tweede pakket tegen midden juli af te ronden. Het parlement zal worden gevraagd om alles al voor het zomerreces goed te keuren.

De onderwerpen van het tweede pakket worden concreet opgelijst. Het gaat onder meer om het arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, gezinsbeleid, ambtenarenzaken, vervolgingsbeleid inzake overtredingen op het vlak van de gewestbevoegdheden en dergelijke meer. Een wijze stelde zondagnacht dat het om een relatief open lijst gaat, maar dat het principe van de solidariteit wel wordt bevestigd.

Bewust van het feit dat er zeer uiteenlopende visies bestaan over de hervorming van de instellingen en de kieswetgeving - zoals het samenvallen van verkiezingen, de invoering van een grotere kieskring en een onderhandelde oplossing voor Brusel-Halle-Vilvoorde - zullen ook die dossiers in het tweede pakket onder de loep worden genomen.

Vanmiddag begroting afwerken

Het eerste pakket wordt maandag naar verluidt verder in wetteksten gegoten. Bedoeling is dat de regering zich dinsdag uitspreekt over dit communautaire luik, dat dan in de namiddag (om 15 uur in de Senaat) wordt voorgelegd aan de Octopuswerkgroep. Premier Guy Verhofstadt zal het akkoord er namens de Raad van Wijzen voorstellen.

Sinds vanmiddag om 13 uur zitten de federale topministers samen aan tafel om de begroting 2008 in een definitieve plooi te leggen. Die vergadering had eigenlijk zondagavond moeten plaatsvinden, maar door de langer dan geplande vergadering van de Raad van Wijzen werd die uitgesteld tot vandaag.
Corrigeer

NIEUWS