'Verbod op zwemmen met lange short geen racisme'

'Verbod op zwemmen met lange short geen racisme'
BEERSEL - Het verbod op zwemmen met een lange short dat het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ingevoerd heeft in het zwembad van het provinciedomein van Huizingen is geen vorm van indirect racisme.
Dat is de conclusie na overleg tussen het provinciebestuur, de gemeente Beersel en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR). In een mededeling benadrukken provincie en gemeente dat het domein open blijft staan voor iedereen.

Het Centrum was enkele weken terug een onderzoek gestart naar aanleiding van uitlatingen van politici uit Beersel dat het verbod op zwemmen met een lange short onder meer bedoeld was om allochtonen uit het zwembad te weren. Vooral op de weg naar het zwembad deden zich de afgelopen jaren geregeld incidenten voor met allochtonen uit het Brusselse. Dat was ook begin mei weer het geval. De MIVB legt sinds kort weer een bus in die Brusselse jongeren tot aan de ingang van het domein brengt.

Beersel erkent 'dat sommigen ongelukkig communiceerden en verontschuldigt zich voor het misverstand'. Provincie en gemeente benadrukken dat de lange shorts worden verboden omdat sommigen die de hele dag dragen en ook aanhouden om te zwemmen.

Volgens de MIVB beschadigen natte broeken zelfs de zetels van bussen. De maatregel is echter geenszins bedoeld om 'bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten'. Provincie, de gemeente en het Centrum zetten het overleg de komende maanden voort en zullen ingeval van vragen of betwistingen snel reageren.
Corrigeer

MEER NIEUWS