Ankie Vandekerckhove neemt afscheid als kinderrechtencommissaris

Ankie Vandekerckhove neemt afscheid als kinderrechtencommissaris

Foto: pb

BRUSSEL - De allereerste Vlaamse kinderrechtencommissaris, Ankie Vandekerckhove, pleit op het einde van haar mandaat voor een volwaardige rechtsbescherming van minderjarigen. Dat gebeurde vrijdag tijdens een panelgesprek met prominente gasten dat, behalve haar afscheid, ook de tiende verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat in de verf moest zetten.
'Na tien jaar is er meer maatschappelijke aanvaarding van het feit dat ook minderjarigen rechten hebben. De publieke opinie en ook beleidsmakers hebben meer oog voor de bijzondere invalshoek van minderjarigen', luidt het.

Maar het commissariaat benadrukt ook dat er nog steeds geen fundamentele rechtsbescherming voor minderjarigen is

In 'Recht op recht', een dossier dat vrijdag werd voorgesteld, gaat het Kinderrechtencommissariaat dieper in op de mank lopende rechtsbescherming van minderjarigen en geeft het aanbevelingen om daarin verbetering te brengen.

Ankie Vandekerckhove vraagt om snel een eind te stellen aan de heersende onduidelijkheden en rechtsongelijkheid. 'Het Kinderrechtencommissariaat benadrukt tegelijk dat de gerechtelijke aanpak van conflicten en problemen een allerlaatste stap is', klinkt het.

Volgens het Commissariaat is er nood aan een systeem dat eenzelfde rechtsbescherming biedt aan alle minderjarigen. 'Voor mij kwam de ongelijkwaardigheid tussen minderjarigen en volwassenen de voorbije jaren het sterkst naar voor in kwesties als jeugdbescherming en fundamentele rechtsbescherming', aldus Vandekerckhove.

'Waar een volwassene in een rechtsstaat zich kan beroepen op basisprincipes als legaliteit, principe van onschuld en zo meer, is dat voor minderjarigen nog steeds niet op eenzelfde wijze gegarandeerd', zegt Vandekerckhove, die evenwel ook vooruitgang ziet, omdat 'kinderrechten meer en meer gemeengoed worden'.

Het Vlaams Parlement richtte het Kinderrechtencommissariaat op in 1997. De onafhankelijke instantie werd in 1998 operationeel en kreeg als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan.

Vandekerckhove werd de eerste kinderrechtencommissaris in Vlaanderen. Ze kon die functie maximaal twee mandaten van vijf jaar bekleden. Die zijn nu om.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees