IMF ziet Belgische groei vertragen tot 1,4 procent

Het Internationaal Monetair Fonds ziet de groei in ons land dit jaar vertragen tot 1,4 procent , nauwelijks meer dan de helft van vorig jaar. Bij het opstellen van de begroting ging de regering uit van 1,9 procent.
In januari, toen het IMF-team zijn voorlopig rapport over ons land voorstelde, was er nog sprake van 1,6 procent.

‘De verlaging kadert in een herschatting van de groei op wereldvlak’, stelt Luc Everaert gerust. De Vlaming die het team voor België leidt en intussen ook hoofd geworden is van de afdeling Europese regionale studies van het Fonds, mag de nieuwe groeicijfers voor Europa en voor de wereldeconomie echter nog niet vrijgeven. ‘Dat is voor binnen twee weken.’

Met zijn prognose van 1,4 procent pakt het IMF uit met ‘het laagste cijfer op de markt’ grinnikt gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank. De Europese Commissie gaat voor ons land uit van 2,1 procent groei, de Nationale Bank en de Oeso houden het op 1,9 procent en de grote Belgische en buitenlandse banken verwachten dit jaar gemiddeld een groei van 1,8 procent.

Quaden haastte zich gisteren om op te merken dat de Nationale Bank twee keer per jaar een prognose maakt van de groei. De jongste keer was dat in december, de volgende raming komt in juni. ‘Wij maken geen prognoses op bestelling, maar dat betekent niet dat we nog op 1,9 procent zouden uitkomen als we de toekomstige groei nu opnieuw zouden proberen te berekenen. Stellen dat onze prognose onveranderd is gebleven klopt dus niet echt...’

Net als in de rest van Europa, zegt Luc Everaert, zal ook in België de economie dit jaar forse tegenwind krijgen van de dure euro, de hoge energie- en voedingsprijzen, de turbulenties op de financiële markten en de vertragende wereldeconomie.

‘Wij gaan ervan uit dat de Amerikaanse economie dit jaar in een recessie belandt. Langs allerlei kanalen zal die inkrimping ook gevolgen hebben voor Europa, want de eurozone heeft zich economisch niet kunnen loskoppelen van de Verenigde Staten. Misschien zijn we met 1,4 procent groei wat pessimistisch als je de recentste economische indicatoren (voor Duitsland, België en Nederland, red) bekijkt, maar vergeet niet dat ook de inflatie een serieus probleem is.’

Het IMF verwacht voor dit jaar een gemiddelde inflatie van 3,1 procent. Dat is meer dan de 2,9 procent waar de Nationale Bank in december van uitging. ‘Maar alles zal afhangen van de verdere evolutie van de prijzen van grondstoffen en energie.’

België moet beseffen, zegt Everaert, dat de automatische loonindexering kan leiden tot de uitholling van onze internationale concurrentiepositie. Tenminste als de lonen daardoor bij ons sneller zouden stijgen dan in de buurlanden. Voorlopig is er duidelijk veel discipline bij de loononderhandelingen, en daarom is het IMF geen voorstander van een onmiddellijke aanpassing van het systeem.

‘Maar fundamenteel deelt het IMF de mening van de Europese Centrale Bank. De huidige combinatie van een gedeeltelijke indexering (zonder rekening te houden met de prijzen van benzine, diesel en tabak) en een loonnorm die bepaalt dat de lonen in ons land niet sneller mogen stijgen dan het gemiddelde van de buurlanden, volstaat niet. België moet veralgemeend evolueren naar het all in systeem dat in een aantal sectoren al wordt toegepast, waardoor de stijging van de lonen beperkt wordt als blijkt dat de effectieve inflatie hoger uitvalt dan verwacht.’

Dat België daarnaast dringend wat moet doen aan zijn begroting vertelde Everaert donderdag al op een persconferentie. Ons land haalt niet eens zijn eigen doelstellingen, hoewel die volgens het IMF duidelijk te weinig ambitieus zijn. ‘Daarom heeft de directie van het IMF een forse boodschap voor dit land. Er is geen ruimte voor belastingverlagingen en evenmin voor nieuwe initiatieven, tenzij die gepaard gaan met het schrappen van andere begrotingsposten.’

Door de forse conjunctuurverzwakking zal het voorziene surplus dit jaar allicht niet gehaald worden. ‘Dat is op zich niet zo erg, als er nu eindelijk werk wordt gemaakt van structurele maatregelen die de komende jaren zorgen voor een oplopend overschot op de begroting. Zonder eenmalige maatregelen, zegt Everaert, moet de begroting tegen volgend jaar een overschot kunnen vertonen van een half punt. Het jaar daarop moet dat verdubbelen tot één procent en in 2011, het laatste jaar van de huidige regering, moet een overschot van anderhalf procent gehaald worden.

Dat het oppassen wordt voor België blijkt volgens Everaert onder meer uit de lichte verhoging van de risicopremie op Belgische overheidsobligaties. ‘Die kan slechts ten dele verklaard worden door de problemen op de internationale kredietmarkt. Voor een stukje is dat het gevolg van de politieke problemen in België.’
Externe links
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees