België op weg naar elf miljoen inwoners

België op weg naar elf miljoen inwoners

Foto: koen fasseur

Ons land is op weg om de kaap van de elf miljoen inwoners te ronden. In 2007 kreeg ons land er 82.332 inwoners bij, de sterkste stijging sinds 1965. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.
Ook in 2006 en 2005 was er al een sterke toename van de bevolking met respectievelijk 73.152 en 65.530.

Op 1 januari 2008 telde België 10.666.866 inwoners: 5.442.557 vrouwen (51 pct) en 5.224.309 mannen (49 pct). Hoewel er iets meer jongens dan meisjes worden geboren, telt men in de populaties doorgaans iets meer vrouwen dan mannen. Dat is te wijten aan de hogere sterfte bij mannen op alle leeftijden.

Vlaanderen is goed voor 6.161.600 inwoners (57,8 pct van het totaal), Wallonië telde er 3.456.775 (32,4 pct) en 1.048.491 mensen leefden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (9,8 pct).

De sterke stijging van de bevolking is voor driekwart te danken aan het migratiesaldo, het positieve verschil tussen inwijking en uitwijking. Het natuurlijk saldo, het overschot van de geboorten op de overlijdens, tekent voor de rest.

In 2007 werden 146.409 immigranten ingeschreven terwijl 91.052 emigranten werden geschrapt. Er werden 120.663 geboorten en 100.658 overlijdens geregistreerd . Om de toename van de bevolking precies te becijferen hield de FOD nog rekening met de statistische aanpassing (6.970 personen), die gebeurt omwille van het feit dat een aantal demografische gebeurtenissen met vertraging in het bevolkingsregister worden ingeschreven.

In Vlaanderen steeg de bevolking met 44.160 eenheden, in Wallonië met 20.296 en in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest met 17.276. Verhoudingsgewijs is de stijging het grootst in Brussel (+1,68 pct), gevolgd door Vlaanderen (+0,72 pct) en Wallonië (+0,61 pct). De regionale verschillen worden veroorzaakt doordat de internationale migratiestromen zich vooral op Brussel en Vlaanderen richten. Anderzijds weerspiegelt het ook verschillen in vruchtbaarheid, mortaliteit en leeftijdstructuur.

'Terwijl men tot voor kort nog twijfelde aan de mogelijkheid dat België ooit 10 miljoen inwoners zou tellen, gaat het nu langzaam maar zeker naar de 11 miljoen', aldus de FOD Economie.

De dienst wijst er daarbij op dat ook het natuurlijk saldo sinds bijna 15 jaar in stijgende lijn gaat. De reden is dat het aantal sterfgevallen bijna continu daalt, terwijl het aantal geboortes relatief hoog blijft.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees