Restauratie Brugs Begijnhof na drie decennia afgerond

BRUGGE - In het Begijnhof van Brugge is zaterdag de vernieuwde bestrating officieel ingehuldigd. Het gaat om de laatste fase van de restauratie van het Begijnhof, die drie decennia duurde.
Het Begijnhof is als landschap beschermd sinds 1939. In december 1998 werd het geklasseerd als Werelderfgoed. Sinds 1972 is het Brugse stadsbestuur eigenaar van de site.

De totale restauratie van het Brugse Begijnhof slorpte sinds 1972 5,5 miljoen euro op. Het stadsbestuur opteerde destijds om pand per pand te restaureren.

Daardoor werd vermeden dat de site er als één grote bouwwerf uit ging zien. Bij de restauratie van de panden ging extra aandacht naar het inpassen van modern wooncomfort met eerbied voor de waardevolle delen en het uitzicht.

Het Monasterium van de Wijngaard, dat het Begijnhof in erfpacht heeft, nam een belangrijk deel van de kostprijs voor zijn rekening. Alle huurgelden worden integraal aangewend voor de restauratie.

De heraanleg van de bestrating moet het wandelen op de Begijnhofsite aangenamer maken. Er werd een traditioneel pad in grote keien en een pad in platinen of kleine kasseien aangelegd. De site kreeg ook een nieuwe afwatering. Door de nieuwe bestrating in het Begijnhof is ook het comfort voor de minder-mobiele bezoeker verhoogd.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees