Missie wijst op grote noden in Bulgaarse weeshuizen

BRUSSEL - Er is nog heel wat werk aan de winkel om de situatie in de Bulgaarse weeshuizen te verbeteren. Eerst en vooral moeten de Belgische overheden er bij de Bulgaarse autoriteiten op aandringen om samen met Unicef de meest kwetsbare kinderen, die in weeshuizen verblijven zonder aangepaste behandeling, naar een gepaste opvang te brengen.
Dat bleek donderdag uit het verslag dat een expertencommissie uitbracht na een bezoek aan zeven Bulgaarse instellingen. De missie kwam er na de uitzending van een BBC-reportage over de schrijnende situatie in een opvangtehuis, die veel verontwaardiging opwekte.

Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx benadrukte dat het geen zin heeft Bulgarije met de vinger te wijzen, maar dat er nood is aan samenwerking. Zo wil ze helpen om de kinderen in de weeshuizen met zeer grote medische noden, in aangepaste voorzieningen onder te brengen.

Vlaams minister Steven Vanackere wees erop dat Vlaanderen al initiatieven heeft lopen en dat er op de plaatsen waar hulp wordt geboden, tastbare verbeteringen merkbaar zijn. Hij wil alvast op de ingeslagen weg voortgaan.

Resolutie goedgekeurd in Senaat

De Senaat heeft donderdag ook unaniem ingestemd met een resolutie over de problematiek van de Bulgaarse weeshuizen. De Belgische regering moet de kwestie dringend op de Europese agenda plaatsen, om de Bulgaarse overheid aan te moedigen een einde te maken aan de mensonterende leefomstandigheden in de weeshuizen en instellingen voor gehandicapten.

De resolutie is van de hand van de CD&V-senatoren Pol Van Den Driessche en Els Schelfhout. Zij vragen ook dat de regering de ngo's ondersteunt die in Bulgarije werken rond Romakinderen, en de problematiek bij de bevoegde internationale organisaties onder de aandacht brengt.
Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees