Vervotte wil geen carte blanche voor nieuwkomers

BRUSSEL - Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) wil ervoor zorgen dat de nieuwe operatoren niet enkel de meest winstgevende diensten aanbieden en de andere aan De Post overlaten.
Ook moet vermeden worden dat de concurrentie in de toekomstige postmarkt via loonvoorwaarden wordt gevoerd, zo stelt de woordvoerder van Vervotte in een reactie op de goedkeuring van de liberalisering van de postmarkt in het Europese Parlement.

'Het is niet de bedoeling dat nieuwe operatoren enkel de meest winstgevende diensten aanbieden en de andere aan De Post overlaten. Dit kan vermeden worden, onder meer door voorwaarden vast te leggen in de licenties die door het BIPT aan die nieuwe operatoren kunnen toegekend worden. Zo lijkt het niet wenselijk dat nieuwe operatoren slechts een beperkt deel van het land bedienen, of bijvoorbeeld slechts één dag per week post bedelen', zo stelt de woordvoerder.

De minister wenst ook maatregelen te nemen om te vermijden dat de concurrentie op een vrijgemaakte postmarkt via de loonvoorwaarden gevoerd wordt. 'Concreet kan het gaan om de oprichting van een paritair comité, dat afspraken maakt over loon- en arbeidsvoorwaarden voor de hele sector', lichtte de zegsman toe. Vervotte zal ook oog hebben voor 'een stabiele en aangepaste financiering, zodat de universele dienstverlening van de Post gewaarborgd blijft'.

Vervotte, die samen met minister van Economie en Zelfstandigen Sabine Laruelle een reglementair kader zal voorbereiden, beklemtoont dat de richtlijn moet leiden tot gunstige resultaten voor alle gebruikers van de postdiensten. Daarom hecht de minister ook belang aan een 'fijnmazig verkoopnet, ook in landelijke of afgelegen gebieden'.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees