Afvalverbranding kan energie leveren aan Borealis en Dow

Verbrandingsoven mogelijk van Houthalen naar Beringen

Alain Vaneerdewegh (Borealis), Philip Peeters (Bionerga) en Frank Berkhof (Dow) zijn de initiatiefnemers van het ‘Warmtenet Ravenshout'.pbvm Foto: © rgg

BERINGEN - De Houthalense afvalverbrander Bionerga en de chemische bedrijven Borealis en Dow op Ravenshout onderzoeken de haalbaarheid van het ‘Warmtenet Ravenshout', dat gebruik zou maken van energie uit afvalverbranding.

Borealis en Dow, gelegen op het bedrijventerrein Ravenshout, willen de stoom van Bionerga gebruiken in plaats van gas en olie. ‘Bionerga wil zo weinig mogelijk energie verloren laten gaan', zegt ceo Philip Peeters. ‘Het warmtenet zou de CO2-uitstoot van de bedrijven drastisch verlagen met ongeveer de jaarlijkse uitstoot van 20.000auto's.' Bionerga, Dow en Borealis willen samen de haalbaarheid van het ambitieuze ‘Warmtenet Ravenshout' onderzoeken. Het warmtenet zou gerealiseerd worden op het bedrijventerrein, in de buurt van het Albertkanaal, tussen Dow en Borealis.

Bionerga maakt groene stroom van afval dat niet meer gerecycleerd kan worden. In totaal gaat het om 200.000ton afval en groene stroom voor 38.000gezinnen. Maar dat rendement zou nog hoger kunnen.

De hoeveelheid warmte die Borealis en Dow per jaar willen afnemen, is gelijk aan het verbruik van 8.700gezinnen. Door gebruik te maken van de warmte van Bionerga, kunnen de bedrijven besparen op steeds schaarser en duurder wordende energiebronnen. Goed voor de bedrijven zelf, maar ook voor de Limburgse ambitie om klimaatneutraal te worden. Los van de milieuwinst zou het warmtenet ook bijdragen tot de verankering van de bedrijven en dus tot de werkgelegenheid in Limburg.

Twee pistes

Hoewel het ‘Warmtenet Ravenshout' er veelbelovend uitziet, moet er nog heel wat studiewerk gebeuren. Voor Bionerga staat het daarom nog niet vast of dit ook betekent dat men afziet van de plannen in Houthalen. ‘We willen gaan voor de duurzaamste keuze', zegt de ceo. ‘Dat betekent dat we zowel de piste Houthalen als Ravenshout verder onderzoeken en tegen elkaar afwegen. We moeten immers ook rekening houden met vraagstukken zoals mobiliteit en daar scoort Houthalen mogelijk sterker, ondanks de aanwezigheid van het Albertkanaal en een spoorlijn in Ravenshout. Eind dit jaar nemen we een beslissing.'

Volgens schepen van Leefmilieu Gilbert Lambrechts (SP.A) heeft het schepencollege nog geen standpunt ingenomen. ‘We wachten de studie en het milieueffectenrapport af. De leefbaarheid van Tervant moet wel gegarandeerd blijven en de mobiliteit op de Industrieweg en de Beverlosesteenweg mag niet in het gedrang komen. Verder mag er geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Natuurlijk is er een financieel voordeel aan verbonden voor de stad, maar dat is onze laatste bekommernis. Het is nu aan Bionerga om te bewijzen dat de emissies niet schadelijk zijn.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio