Edegem, Schilde en Hove uitzonderingen op algemene aangroei bevolking

Rijkste gemeenten zien bevolking teruglopen

Rijkste gemeenten zien bevolking teruglopen

Foto: © Raymond van Beygaerden

Antwerpen / Brasschaat / Edegem / Schilde / Schoten / Hove - Ook in de Antwerpse regio volgen bijna alle gemeenten de nationale trend van het stijgende bevolkingscijfer, de stad Antwerpen niet in het minst. Edegem, Schilde en in mindere mate Hove vormen de enige uitzonderingen op die regel.

In de Antwerpse rand zien vooral Brasschaat en Schoten hun aantal inwoners fors groeien. Dirk de Kort (CD&V), burgemeester van Brasschaat, heeft een verrassende verklaring. 'Vorig jaar zagen we tot onze verbazing een daling van ons bevolkingscijfer. Samen met onze huisvestingsambtenaar en de politie zijn we dat gaan onderzoeken en we kwamen tot de conclusie dat er in onze gemeente nogal wat mensen woonden zonder er ingeschreven te zijn. Blijkbaar vindt een groeiend aantal mensen het niet meer de moeite om zich effectief in te schrijven in de gemeente waar ze wonen. Het gaat zowel over bewoners van appartementen als van villa's.'

Door korter op de bal te spelen en onder meer te dreigen met een forse leegstandstaks, heeft Brasschaat dat aantal 'illegalen' intussen kunnen terugdringen. In buurgemeente Schoten heeft burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) niet onmiddellijk een verklaring voor het gestegen aantal inwoners. 'We zullen onze grens stilaan bereikt hebben, want woonuitbreidingsgebieden heeft Schoten niet. Erg is dat niet want met deze schaalgrootte is een gemeente nog heel goed bestuurbaar.'

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Els Empereur (Open VLD) ziet het gevaar van al te veel appartementen in het centrum. 'We behoren tot het buitengebied en inbreiding is de enige mogelijkheid om nog woongelegenheid bij te creëren. Maar we waken erover dat de draagkracht niet overschreden wordt. Daarom hebben we onlangs een parkeerverordening goedgekeurd die iedere bouwer van appartementen oplegt om anderhalve in plaats van één parkeerplaats per flat te voorzien.'

Meest vergrijsde gemeente

Bij de 'verliezers' panikeert burgemeester Koen Snyders van Edegem allerminst. Toch zijn er in ons land ook maar elf gemeentes met een nog oudere bevolking dan Edegem. De gemiddelde inwoner is er bijna 45 jaar. Edegem is de meest vergrijsde gemeente van de provincie Antwerpen.

'We kampen al een tijd met die dalende trend, al denk ik dat dit zowat het dieptepunt van de curve moet zijn. Edegem kende in de jaren vijftig en zestig een explosieve groei en die pioniers zijn nu de mensen die we massaal ontvangen op ons gemeentehuis om hun gouden en diamanten huwelijk te vieren. Het tij zal vanzelf keren, ook al door het omvormen van oude industriële sites tot woonwijken voor jonge gezinnen. Ik verwacht dat we binnen hooguit vijf jaar opnieuw zullen aangroeien.'

In Schilde, dat het aantal inwoners ook ziet teruglopen en vergrijzen, heeft burgemeester Yolande Avontroodt (Open VLD) een studie besteld bij de Universiteit Antwerpen om die socio-demografische evolutie te analyseren. 'Tegen eind dit jaar moet prof. Luc Goossens zijn besluiten rond hebben. Pas daarna wil ik ons beleid gericht bijsturen. Hoofdreden voor de vergrijzing en bevolkingsafname ligt bij de verkavelingstop die we al 18 jaar heel strikt aanhouden. Daardoor is onze gemeente natuurlijk ook nog zo groen en een fijne plek om te wonen.'

Klaas Rubens, CD&V-fractieleider, vindt toch dat Schilde heel dringend haar bouwregels moet aanpassen. 'Projectontwikkelaars kunnen nu al te vrij hun gang gaan en kopen panden op die ideaal zouden zijn voor jonge gezinnen om ze af te breken en er grote appartementen voor in de plaats te zetten die jongeren niet kunnen betalen. De toegestane bouwvolumes in de centra moeten kleiner. Want de vergrijzing heeft ook gevolgen voor de gemeentefinanciën. Gepensioneerden brengen minder geld in de gemeentekas dan koppels die uit werken gaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de belastingen te verhogen?'

Bron: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Bevolking

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio