Mensenrechtenliga tegen uitbreiding GAS-boetes

HASSELT/ZONHOVEN/DIEPENBEEK - De Liga voor Mensenrechten heeft afgelopen vrijdag vier verzoekschriften ingediend bij de Raad van State tegen de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in Brugge, Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek. In Brugge werd onlangs een alcoholconsumptieverbod op straat ingevoerd, en in de politiezone Hazodi gelden de GAS sinds kort ook voor het slepen van dozen en zitten op rugleuningen van bankjes. Die nieuwe bepalingen voldoen volgens de Liga niet aan de vereiste beginselen van behoorlijk bestuur.

Lokale besturen kunnen voorzien in straffen en administratieve sancties voor overtredingen van hun reglementen of verordeningen, behalve als een hogere rechtsnorm dezelfde overtreding al strafbaar stelt.

Verschillende bepalingen uit de gewijzigde politiecodex van de zone Hazodi zijn buitensporig, ‘gelet op het doel dat ze willen dienen. Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek tonen zelfs op geen enkele wijze aan dat zij op hun grondgebied geconfronteerd worden met alcoholgerelateerde overlast', zegt de Liga.

In de politiezone Hazodi weten burgers niet waaraan zich te verwachten. ‘Het is onduidelijk wanneer er van verstoring sprake zal zijn. Wat voor de ene storend is, is dat niet noodzakelijk voor de andere', schrijft de Liga in het verzoekschrift.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio