Vlaamse onderzoekers doen spectaculaire ontdekking

Binnen tien jaar rijden we op populieren

Even de auto voltanken met 'populierenbenzine'. Het lijkt science fiction, maar dat is het niet. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) hebben een genetisch gewijzigde populier ontwikkeld waaruit ze bio-ethanol kunnen winnen.

Dieter Herregodts

Vandaag kunnen we in een aantal tankstations al biodiesel krijgen, gemaakt op basis van koolzaad, zonnebloemen of soja. Volgend jaar komt er ook bio-ethanol op de markt met graan, suikerbieten of maïs als grondstof. Biobrandstoffen mogen wel beter zijn voor het milieu, om voldoende graan of koolzaad te telen zijn gigantische oppervlaktes landbouwareaal nodig. Bovendien stuwen ze de prijzen voor voedingsstoffen de hoogte in. De oplossing komt uit onverwachte hoek. Als het even meezit, rijden we binnen tien jaar niet meer op koolzaad of op graan, maar op populieren. In de serres van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie groeien genetisch gewijzigde bomen die perfect bruikbaar zijn voor de productie van bio-ethanol.

'In feite is het simpel', legt professor Wout Boerjan uit. 'In hout is cellulose aanwezig. Dat kan je afbreken tot glucose. Als je glucose laat gisten, verkrijg je ethanol. Probleem is dat er in hout ook lignine zit, een soort lijm. Die stof bemoeilijkt de omzetting van cellulose naar glucose. Door de boom genetisch te manipuleren krijg je hout met minder lignine en meer cellulose. Onze populieren leveren tot twee keer meer glucose op.'

Het VIB heeft bij de federale overheidsdienst Leefmilieu toestemming gevraagd om de genetisch gewijzigde populieren in openlucht te testen. Dat is behoorlijk uitzonderlijk. Het is al van 2002 geleden dat er in België nog eens zo'n proef plaatsvond. 'Voor ons is het belangrijk om te weten of we met onze populieren in openlucht dezelfde resultaten boeken als in serres', zegt René Clusters van VIB. 'Er is geen enkel gevaar dat de genetisch gewijzigde populieren zich in de natuur verspreiden. De takken knippen we na drie jaar af zodat de bomen niet tot bloei komen.

(een populier bloeit pas na 5 tot 8jaar, nvdr)

'

In principe zou je elke boomsoort als grondstof voor bio-ethanol kunnen gebruiken. Populieren hebben echter het voordeel dat ze heel snel groeien. Als je de geplante boompjes na een jaar afsnijdt, groeien er op de stronk nieuwe twijgen. Na drie jaar kan je die oogsten en onmiddellijk verhakken, net als maïs. Uit de houtsnippers kan je bio-ethanol produceren.

'Voor het telen van populieren is veel minder energie nodig dan voor bijvoorbeeld graan of koolzaad', gaat Wout Boerjan verder. 'Uit bomen kan je 2 tot zelfs 36keer meer energie halen dan je erin steekt. Bij graan is dat maar 1,3 keer. Bovendien neem je geen kostbare landbouwgrond in. Populieren groeien ook op schrale percelen.'

Het is wel nog minstens tien jaar wachten voor wij aan het pompstation de eerste populieren-ethanol kunnen tanken. En daarmee is het einde van het biobrandstoffenverhaal nog lang niet in zicht. Terwijl het VIB zich over populieren buigt, zoeken andere onderzoekers naar nog meer alternatieven voor graan of koolzaad.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie