Fiscus betaalt later terug

Door voorrang te geven aan bepaalde belastingaangiftes verdiende de fiscus de jongste vier maanden 842miljoen euro voor de schatkist.

Luc Coppens

Van onze redacteur

Sinds september viel het aanslagformulier bij bijna 2,2miljoen Belgen in de bus. Iets meer dan de helft daarvan -1,2miljoen formulieren- eindigt op een bedrag dat door de fiscus moet worden terugbetaald. Dat is gemiddeld net geen 631 euro per aangifte, in het totaal 760 miljoen euro.

Daartegenover staan 985.000 afrekeningen van landgenoten die belastingen moeten bijbetalen. Daarbij gaat het duidelijk om veel grotere bedragen -gemiddeld 1.102 euro per aangifte-, die de fiscus samen 1,086 miljard euro extra inkomsten opleveren. Per saldo kon de administratie tijdens de jongste vier maanden dus 326 miljoen euro extra inkomsten boeken.

Maar dat kon enkel, zegt Carl Devlies, door de aangifteformulieren te selecteren waarbij slechts relatief kleine bedragen moeten worden terugbetaald. Het CD&V-kamerlid is al jaren gespecialiseerd in fiscaliteit en houdt de cijfers systematisch bij.

Vorig jaar, legt hij uit, moesten in het totaal ruim 6,6miljoen aangiftes behandeld worden. Bij 3,15 miljoen daarvan had de fiscus te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden en kreeg de belastingplichtige dus geld terug. Gemiddeld ging het om 1.175 euro per aanslag, goed voor een totaalbedrag van 3,7miljard euro.

Daartegenover stonden 1,94 miljoen aangiftes van belastingplichtigen die gemiddeld 1.378 euro moesten bijbetalen -in het totaal 2,68 miljard euro extra inkomsten voor de fiscus. De resterende 1,53 miljoen aangiftes werden ingeschreven met een nulsaldo, wat betekent dat de al afgehouden bedrijfsvoorheffing -het deel van het loon dat de werkgever maandelijks als voorschot rechtstreeks doorstort aan de fiscus- precies voldoende was om de verschuldigde belastingen te dekken.

De jongste jaren, zegt Devlies, moet de fiscus steeds meer terugbetalen dan hij extra ontvangt. 'Dat heeft alles te maken met de renteloze lening die we de staat sinds 2004 jaarlijks toestaan doordat de fiscale hervorming niet volledig wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing

(DS 24december).

Maar, voegt hij eraan toe, de verhouding tussen het aantal aangifteformulieren en de sommen die respectievelijk moet worden terug- of bijbetaald, is al die tijd behoorlijk stabiel.

En diezelfde extrapolaties leren nu dat bij 2,2miljoen reeds behandelde aangiftes de fiscus normaal al 1,87 miljard euro had moeten terugbetalen en 1,36 miljard extra had moeten ontvangen. Per saldo diende de fiscus dus 516miljoen euro terug te betalen. Dat hij integendeel 326 miljoen euro extra kon innen, besluit Devlies, kan dus enkel te maken hebben met een 'sturing' in de richting van belastingplichtigen die weinig moeten terugkrijgen.