230.000 euro om handelscentrum nieuw leven in te blazen

Wetteren pakt leegstand aan met pak subsidies

Wetteren pakt leegstand aan met pak subsidies

Ann-Sophie De Cloedt van de dient lokale economie en huisvesting (met bruine jas) en een aantal Wetterse winkeliers in de hoofdwinkelstraat die door het subsidiesysteem een boost kan krijgen. pdx Foto: © Peter Dirix

WETTEREN - Momenteel staan ruim 20 handelspanden in het centrum van Wetteren al geruime tijd leeg. Dat is veel te veel en daarom stapte de gemeente in een Europees subsidieproject EFRO, dat de renovatie van leegstaande panden en ondernemen stimuleert.

EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft onder meer als doel het creëren van een dynamischer ondernemersmilieu. De Vlaamse regering fixeerde zich binnen dat doel op het aspect 'leegstand en versnippering van het winkelapparaat'.

En zoals in veel grote gemeentes en kleine steden, kampt Wetteren met het probleem van langdurig leegstaande handelspanden, met als gevolg een weinig aantrekkelijke handelskern.

Onaantrekkelijk, zowel voor consumenten als voor nieuwe ondernemers. De concurrentie van handelsconcentraties buiten de kern zorgen er voor dat de echte handelskern doodbloedt. 'Een mogelijk oplossing van dat probleem is de verfraaiing en renovatie van de 'slechte' panden die al lang troosteloos leegstaan', zegt Ann-Sophie De Cloedt, adviseur lokale economie en huisvesting.

Kern

'Mooie handelszaken en een aangename winkelomgeving met een gedifferentieerd aanbod moeten de verpauperde kern weer levendig maken. In onze strijd is de komst van Wetteren Aan De Schelde tegen 2015 natuurlijk een belangrijke troef. Om ondernemers te stimuleren in Wetteren te investeren hebben we 240.000 euro aan subsidies te verdelen, waarvan 10.000 euro voor communicatie zoals het bedelen van folders. EFRO en de gemeente zelf hebben 72.000 euro vrijgemaakt, de Vlaamse regering via Hermes 96.000 euro.'

Maar wie kan aanspraak maken op de overheidssteun? 'We fixeren ons op echte winkels, geen groothandelaars, vrije beroepen of immo- en interimkantoren', zegt De Cloedt.

'De panden die in aanmerking komen moeten in het kernwinkelgebied liggen. De lijst met straten vind je op de gemeentesite. We willen leegstand aanpakken dus mogelijke projecten zijn een bestaande zaak uitbreiden met een naburige leegstaande woning, twee leegstaande panden samenvoegen tot één grote zaak of lege woningen een nieuwe invulling geven. Ook handelaars die van buiten de kern naar het centrum willen verhuizen komen in aanmerking. Per project kan maximum 10.000 euro subsidie gekregen worden. In totaal kunnen wij dus 23 projecten ondersteunen. Dat aantal is zo ongeveer het aantal leegstaande panden voor het moment. En er zijn ook voorwaarden: het gerenoveerde pand moet tot 6 jaar na de uitkering van de steun een handelszaak herbergen en mag niet verkocht worden. Zoniet, wordt het geld teruggevraagd.'

Economie.huisvesting@wetteren.be en 09-365 66 99

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio