HTV Oranje mag uitbreiden na procedure van drie jaar

Provincie vergunt hockey- en tennisvelden

Provincie vergunt hockey- en tennisvelden

De hockeyclub kent een stevige groei. if

HOEILAART - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant willigt het beroep in voor de aanleg van extra sportterreinen voor hockey- en tennisvereniging HTV Oranje. De club is tevreden.

De deputatie heeft een bouwvergunning toegekend aan hockey & tennisvereniging (HVT) Oranje om haar sportterreinen uit te breiden. 'Dat behelst de heraanleg van een hockeyveld met kunstgras en de aanleg van drie openluchttennisvelden', zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V). 'De nieuwe tennisvelden komen in de plaats van een bestaand hockeyveld. De nieuwe parking is een aanvulling van de bestaande en komt aan het huidige tennisclubhuis en het achterliggende hockeyveld. Dit clubhuis wordt afgebroken en later vervangen door een nieuw. Tussen de twee overblijvende hockeyvelden wordt een tribune gebouwd. Tussen het hockeyveld2 en de nieuwe tennisterreinen komt tenslotte een bufferbekken met een wateropvangcapaciteit van 260m3.'

HVT Oranje diende haar eerste uitbreidingsdossier in in 2009 maar de buurbewoners en het gemeentebestuur zagen die plannen niet zitten. 'De oorspronkelijke plannen waren megalomaan', klinkt het bij burgemeester Tim Vandenput (Open VLD). 'Zo wilde men onder meer een sporthal neerpoten op het domein. Maar dat ging niet want daar was enkel openluchtsport met beperkte accommodatie toegestaan. De vereniging heeft dan nieuwe plannen opgesteld die beter passen binnen het domein.'

De provincie is van oordeel dat de huidige haalbaar zijn binnen de site. 'De herinrichting van de openluchtsportvelden in Hoeilaart is niet in strijd met het algemene plan van aanleg', aldus Olbrechts. 'De omvang van de tribune blijft binnen de voorgeschreven afmetingen en door de aanleg van het open bufferbekken en zeven hemelwaterputten is de vrees voor wateroverlast en grondverzakkingen in de buurt ongegrond. Het totaal aantal parkeerplaatsen op de parking is 123. Dit komt overeen met de berekening uit de mobiliteitsstudie. Er zijn werken voorzien om de overlast voor de omgeving te beperken. Het gaat dan om de plaatsing van lichtinstallaties, vangnetten en een geluidswal.'

HVT Oranje kan de uitbreidingsplannen na drie jaar dus opnieuw uit de koelkast halen. 'We zijn nu dan ook erg tevreden dat onze bouwvergunning is goedgekeurd', zegt secretaris Janneke Stalenhoef. 'In het begin was dit een vereniging voor Nederlanders. Maar ondertussen is iedereen hier welkom. We sporten zowel op recreatief als competitief niveau. Dat heeft tot gevolg dat het ledenaantal blijft stijgen. Om die reden zijn we enkele jaren geleden beginnen uitkijken naar de uitbreidingsmogelijkheden.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio