Te weinig nieuwe woningen in Oostende

‘Hoogbouw kan een oplossing bieden'

dji Foto: © Dominique Jauquet

OOSTENDE - Van de 7.500 nieuwe woongelegenheden die er tegen 2007 moesten bijkomen, zijn er vandaag nog geen 5.000 gerealiseerd. Volgens schepen Bart Bronders zal men hoger moeten bouwen om de doelstellingen te kunnen bereiken.

‘De keuze voor hoogbouw is geen paniekvoetbal. Ik ben nooit voorstander geweest om in de hoogte te bouwen, maar we moeten realistisch zijn. Als we meer woongelegenheden willen creëren, dan is beperkte hoogbouw onder strenge voorwaarden een belangrijke optie.'

Schepen van Stadsvernieuwing Bart Bronders (SP.A) zoekt samen met het stadsbestuur naar oplossingen om meer woongelegenheid te creëren. Dat is dringend nodig, want de badstad heeft een achterstand opgelopen. Een derde van de geplande nieuwe woongelegenheden is vandaag nog niet gerealiseerd.

‘Tegen 2007 moesten er 7.500 nieuwe woningen bijgekomen zijn, maar zelfs met de projecten die nog op stapel staan, zullen er maar 5.000 effectief gerealiseerd zijn. We moeten vandaag het stedelijk gebied maximaal gebruiken, want er is niet veel grond beschikbaar. Open gebied aansnijden is voor ons geen optie, en dus denken we aan hoogbouw', zegt Bronders, die beklemtoont dat er strenge voorwaarden zullen worden opgelegd.

‘De hoogbouw moet op schaal van de stad gerealiseerd worden, het moeten kwaliteitsvolle woongelegenheden zijn en er moet voldoende ruimte rond het gebouw gecreëerd worden. Architecten en ontwikkelaars zullen in de toekomst creatief met deze ruimte moeten omgaan. Een plein rond hoogbouw vormt een meerwaarde voor de omgeving. Een tweede Europacentrum is absoluut uit den boze. Dit gebouw is veel te hoog en de sokkel past niet in de omgeving. De Mast, het appartementsgebouw aan het Mercatordok, is wel een aanvaardbare hoogte en kan een richtlijn zijn voor het toekomstig bouwproject aan de hotelschool.'

Kleinere percelen

Naast hoogbouw zal er volgens Bronders ook dichter bij elkaar moeten worden gebouwd. ‘De ruimte is beperkt, dus zullen de percelen kleiner moeten worden. De nood aan nieuwe woningen is groot, en de huidige maatregelen zijn niet voldoende. Wel positief is dat de verhouding tussen woningen en appartementen in onze stad goed is. Er zijn vandaag meer woningen dan appartementen, al is de kwaliteit niet overal voldoende. Heel wat gebouwen geraken niet meer verkocht omdat ze op de erfgoedlijst staan. Dit brengt verkrotting en verloedering met zich mee. Ook hiervoor moeten er zeker oplossingen gevonden worden.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio