Gebouw en grond VLM worden te koop gesteld

Buurt snakt naar park op VLM-site Ganzendries

Buurt snakt naar park op VLM-site Ganzendries

De omwonenden van de Ganzendries willen het groen behouden na verkoop van het VLM-gebouw.fvv Foto: © fvv

De bewoners van de Ganzendries en van de buurt rond het gebouw van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in diezelfde Ganzendries hopen dat zodra de VLM er weg is er een buurtpark komt. Zij willen in elk geval niet dat de hele site van de VLM zou worden volgebouwd.

De Vlaamse Landmaatschappij zal eind 2014 haar gebouwen aan de Ganzendries verlaten voor de nieuwe kantoortoren aan het Sint-Pietersstation, het Lovelinggebouw, dat momenteel nog in opbouw is. Daardoor komt de locatie aan de Ganzendries vrij. De VLM trok er een gebouw op en liet ook gronden onteigenen om er aan uitbreiding te doen, maar die kwam er niet. Vandaag ligt er voor het gebouw ook nog een parkeerterrein en erachter een stuk bebost groen.

'We hopen in 2014 te verhuizen naar de nieuwe Lovelingtoren aan het Sint-Pietersstation. De opdracht voor het gebouw luidt valoriseren', zegt woordvoerster El Seghers. Anders gezegd betekent dat dat het gebouw zal worden verkocht en liefst voor een goede prijs.

Twee scenario's mogelijk

Gemeenteraadslid Tine Heyse (Groen) wilde in de commissie stadsontwikkeling van schepen Tom Balthazar (SP.A) weten welke mogelijkheden er met de site zijn. 'Planologisch is het volledige 7.800 vierkante meter grote gebied ingekleurd als woonzone.'

'Stad Gent heeft zelf twee scenario's ontwikkeld. In het ene blijft het huidige kantoorgebouw behouden en kunnen er appartementen in komen. Dan blijft er ruimte voor wat een buurtpark van 2.400 vierkante meter zou kunnen worden', antwoordde Balthazar. 'In het tweede scenario wordt het kantoorgebouw gesloopt en ontstaat aan de zuidzijde plaats voor een reeks nieuwe woningen. In de Ganzendries kunnen dan één gezinswoning en één kleinschalige meergezinswoning gebouwd worden bij de huidige wachtgevels. In dit scenario is een buurtpark van zo'n 4.000 vierkante meter mogelijk.'

Francis Van Der Vennet is woordvoerder van een buurtgroep. 'Onze vrees is dat een projectontwikkelaar het gebouw en de grond koopt en een bouwproject optrekt op de hele site. Stad Gent hecht veel belang aan groen en daarom lijkt het ons logisch dat er in dit dichtbewoonde gebied groen komt. In het project Gent Sint-Pietersstation, is er op wat zeldzame bomen na, niet bepaald veel groen gepland. Stad Gent moet haar verantwoordelijkheid nemen', zegt hij.

Hij reageert al enigszins opgelucht als hij de scenario's hoort die schepen Balthazar naar voren schuift. 'Hij is hier in januari geweest en heeft kennelijk goed naar ons geluisterd. Wij hebben in onze buurt twee goeddraaiende buurtcomités. Wij organiseren speelstraten en brengen buren bij elkaar via een barbecue. Het buurtleven is al veel hechter geworden. Een buurtpark kan een mooie ontmoetingsplaats zijn en de mensen nog meer bij elkaar brengen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio