Vlaamse overheid streng voor Museum en archeoloog

Romeinse zilverschat is 'een illegale vondst'

Romeinse zilverschat is 'een illegale vondst'

Joël Notebaert, de vinder van de schat, en conservator Kurt Braeckman bij de zilverschat in het museum van Velzeke. PHOTOPRESS.BE Foto: © PETER DECONINCK

EVERBEEK / VELZEKE - De Romeinse Zilverschat uit de derde eeuw die in Everbeek werd gevonden en tentoongesteld staat in het PAM van Velzeke, is een illegale vondst. Het Provinciaal Archeologisch Museum is door de minister op de vingers getikt.

De vondst blijkt niet op legale wijze gebeurd te zijn en er werd ook niet op tijd melding van gemaakt. 'Volgens de woordvoerder van het museum heeft de vinder de vondst eerst aangeboden aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren (PGRM)', begint Vlaams minister Geert Bourgeois. 'De curator van het PGRM heeft bevestigd dat de vinder al in 2008 het PGRM in verband hiermee heeft gecontacteerd. Het PGRM heeft de vinder doorverwezen naar het PAM en tegelijkertijd het PAM geïnformeerd. De vinder van de zilverschat heeft in de media verklaard dat de vondst tijdens een veldprospectie zonder metaaldetector werd gedaan maar dat op het ogenblik van de vondst hij wel verder heeft gegraven, zonder te beschikken over een vergunning voor het uitvoeren van een archeologische opgraving of voor een prospectie met ingreep in de bodem. De vondst moet dan ook volgens de letter van de wet beschouwd worden als afkomstig uit een illegale opgraving.'

De eigenaar van het perceel en de vinder hebben na overleg met het PAM beslist de vondst aan het museum over te dragen, mits betaling van een vergoeding. 'De vinder noch de eigenaar hebben de vondst binnen de wettelijke termijn gemeld. Het PAM heeft de zilverschat gemeld op 21 december 2010, ruim twee jaar nadat de vondst werd gedaan. De regels zijn met andere woorden overtreden. De administratie Onroerend Erfgoed heeft het museum gewezen op het illegale karakter van de vondst, met het verzoek in de toekomst dergelijke vondsten conform de regelgeving te behandelen.'

Topstukkenlijst

Het is mogelijk dat de Vlaamse overheid de schat opneemt in de Topstukkenlijst. 'Het Zilvermuseum Sterkshof zal de zilverschat aan de criteria toetsen. Ik wacht het advies van de Topstukkenraad af.'

Het museum van Velzeke kocht de schat aan om te vermijden dat ze opgesplitst zou worden en zou verdwijnen in een privé-verzameling, waardoor die voor wetenschappelijk onderzoek en de gemeenschap verloren zou gaan.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio