Zo weet je of een merrie drachtig is

Zo weet je of een  merrie drachtig is

Een Fjord heeft rechtopstaande manen die zodanig worden geknipt dat ze de bovenlijn van de hals benadrukken.

Nogal wat lezers hebben vragen over de dracht van een paard. Onze dierenarts Rob Lückerath weet er wel raad mee. ,,In principe draagt een paard 335 dagen'', zegt hij. ,,Maar het is niet ongewoon dat het uitloopt tot 370 dagen. In het begin van de dracht kan er een mortaliteit optreden van tien procent.''

Voor de diagnose van de dracht zijn er vier mogelijkheden.

,,Vooreerst de rectale palpatie of betasting, uit te voeren vanaf drie weken na de ovulatie'', zegt Lückerath. ,,Mocht blijken dat de merrie niet drachtig is, dan krijgt de dierenarts toch een mooi beeld van de toestand van het geslachtsapparaat. De verkregen informatie is bijzonder betrouwbaar. Bij twijfel kan de palpatie na twee weken worden herhaald. Gevaar is er niet. Dat door rectale betasting abortus of embryonale sterfte kan optreden, is een fabeltje.''

Echografie is de tweede mogelijkheid. ,,Vanaf 14 dagen kan er al met behulp van echografie een drachtdiagnose worden verricht. Vanaf dag 30 is een beginnende hartslag zichtbaar en vanaf dag 70 valt de beweging van de vrucht te constateren. Het is aangeraden het onderzoek tussen dag 40 en 50 te herhalen.''

Via biochemisch onderzoek van het bloed wordt ook een en ander duidelijk. ,,Het komt erop neer aan te tonen dat er PMSG, wat staat voor pregnant mare serum gonadotrophine , in het bloed aanwezig is. De productie van PMSG begint vanaf de 40ste dag van de dracht en is tot de 120-130ste dag aantoonbaar. Het betrouwbaarste resultaat wordt evenwel bereikt op dag 60. Progesteron opsporen in bloed of melk is minder betrouwbaar en kan alleen maar tussen de 18de en de 24ste dag na de dekking.''

,,Er bestaat ook een soort predictortest'', zegt Lückerath. ,,Het gaat om biochemisch onderzoek van de urine van het dier, de Cuboni-test. Vanaf de 120ste dag van de zwangerschap verschijnen er oestrogenen in de urine. Die zijn meetbaar. Het gaat om een heel eenvoudige test die vrij betrouwbaar is. De werking? Meng urine met gedistilleerd water en voeg er zwavelzuur aan toe. Laat de combinatie rustig reageren tot alles afgekoeld is. Bekijk daarna de oplossing onder een hoek van 45 graden. Als je merrie zwanger is, krijgt het goedje een groene fluorescentie.''

,,Het spreekt voor zich dat de combinatie van twee tests nog tot een nog zekerder resultaat leidt. Een rectaal onderzoek is standaard, bloed- of urineonderzoek is een nuttige aanvulling.''

Corrigeer

NIEUWS

Het beste van Enkel voor abonnees