Nijpend tekort aan manschappen die fysiek en mentaal geschikt zijn

Special Forces rekruteren burgers

Special Forces rekruteren burgers

Foto: ap

De Special Forces van ons leger zijn dringend op zoek naar manschappen. Van de 60 operationele posten bij de elite-eenheid zijn 23 plaatsen niet ingevuld. 'Wij willen onze fysieke en mentale eisen niet laten zakken om het kader vol te krijgen', zegt luitenant-kolonel Bob Dufrane. 'Wij zoeken dus voortaan ook naar burgers die dat niveau halen.'

Tot dusver gingen de Special Forces (SF) hun rekruten vooral zoeken bij de paracommando's. Maar ook onder de para's sneuvelen nogal wat kandidaten tijdens de selectieweek. Gegadigden moeten zestien proeven overleven, gaande van combativiteitstesten over gevechtszwemmen tot lichamelijke uithoudingsproeven zoals een oriëntatiemars van 50 kilometer met wapen en een 15 kilo zware rugzak, af te leggen in minder dan 15 uur.

'Naast de lichamelijke selectie is ook motivatie steeds vaker een probleem', zegt kolonel Dufrane. 'Veel jonge para's hebben het blijkbaar moeilijk om verscheidene weken op rij in het opleidingscentrum te blijven zonder naar huis terug te keren. Een SF-operator moet nochtans op elk ogenblik bereid zijn om voor onbepaalde tijd naar de andere kant van de wereld te vertrekken. Uiteraard ligt dat sociaal moeilijk, maar dat zijn de eisen van de job.'

Om het nijpende personeelstekort op te vangen, gaat de Special Forces Group sinds kort ook op zoek naar geschikte burgerkandidaten. Ze moeten een even zware selectie ondergaan als de militaire kandidaten. 'Belgische of Europese kandidaten volgen eerst een veertien weken durende basisopleiding in Leopoldsburg. Daarna moeten zij het parabrevet halen en pas dan kunnen zij bij de SF Group beginnen aan de selectieweek. Slagen zij ook voor deze proeven, dan volgt de eigenlijke stage Operator SF en die duurt een kleine twintig weken.'

Twintig harde weken, dat zeker. Lichamelijke training, overlevingstechnieken, kaartlezen, tactiek, radiotransmissie, herkenning van materiaal, leren vechten zonder wapens en schietoefeningen moeten van de kandidaten de crème de la crème van ons leger maken. Zij moeten later in kleine groepen verkennings- en bewakingsopdrachten tot in vijandelijk gebied kunnen uitvoeren, kleine offensieve acties op het getouw zetten om bepaalde personen te arresteren of te bevrijden, of om materiaal in beslag te nemen of te saboteren. Zij worden ook opgeleid om desnoods in burger inlichtingen in te winnen.

Na de algemene vorming kiest elke SF-operator twee specialiteiten: een zogeheten 'insertiespecialiteit', zoals vrije val vanop grote hoogte met zuurstofapparaat, (gevechts)duiken of optreden op bergachtig terrein, en een teamspecialiteit. Een team bestaat uit zes man. Daarin moet iemand gespecialiseerd zijn in communicatiemiddelen, iemand in springstof en bewapening, plus iemand in medische verzorging. Er hoort ook een scherpschutter bij. Al die specialisaties mogen echter niet ten koste gaan van de basistechnieken. 'Wij hebben weliswaar goede radio's, maar iedereen moet bij ons het morse-alfatbet kennen', legt kolonel Dufrane uit.

In 2001 schreven 31 kandidaten zich in om tot de Special Forces Group toe te treden. Twaalf van hen slaagden in hun opzet. Dit jaar hebben tien kandidaten zich gemeld en slechts drie van hen zijn door de selecties geraakt. Onder hen een burgerkandidaat. 'Misschien kunnen wij meer kandidaten lokken als wij van Flawinne naar een meer centraal gelegen plaats verhuizen', denkt kolonel Dufrane. 'Misschien lukt dat ook als wij de job financieel aantrekkelijker maken. Een beginnend vrijwilliger verdient 1.500 euro, een onderofficier 1.800 euro. Weliswaar zonder de premies. In het buitenland verdienen de Special Forces heel wat beter hun brood.'

Meer info: www.specialforcesgroup.be, www.sfg.be, tel. 0800/14.936

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees