Islam dreigt vanuit Antwerps buurthuis

BORGERHOUT - 'Een ontmoetingsplek voor de verschillende bevolkingsgroepen uit de buurt.' Met dat doel werd buurthuis De Shelter in hartje Borgerhout geopend. Zaterdag gebruikten radicale moslims net dát buurthuis om met bijzonder dreigende taal de hele westerse maatschappij te verwerpen. Alle verantwoordelijken vallen uit de lucht.

Een geplande betoging tegen het boerkaverbod werd zaterdag inderhaast afgeblazen nadat de Brusselse burgemeester ze had verboden. Abou Imran van het radicale Sharia4Belgium, de organisatie die bekend raakte door een lezing van schrijver Benno Barnard te verstoren, beperkte zich dan maar tot een persconferentie. Niet op zijn eentje. Hij werd geflankeerd door onder anderen Anjem Choudary, voorzitter van het in Groot-Brittannië verboden Islam4UK. En in de zaal kreeg hij ook nog de steun van een vijftiental gelijkgestemden, onder meer uit Denemarken.

De boodschap van de persconferentie was duidelijk: de westerse maatschappij moet verdwijnen en plaats maken voor de almacht van de islam. 'Jullie vrijheid en democratie horen thuis in de vuilnisbak', zei Sayef ul Islam, die zichzelf 'een Engelse leraar' noemde. De islam biedt volgens hem alleen maar schoonheid en bescherming. 'De westerse waarden daarentegen leiden alleen maar tot alcoholisme, verslaving, pornografie en criminaliteit. Jullie leven als beesten. Als varkens en apen. Maar wij zullen de beschaving brengen, want onze waarden zijn superieur.'

Zusters bezoedelen

Abou Imran, afkomstig uit Boom, liet weten dat het verzet tegen het boerkaverbod zal voortduren. 'We hebben onze betoging alleen afgeblazen omdat we niet kunnen accepteren dat ongelovige agenten onze zusters tijdens die betoging zouden bezoedelen. Maar het verzet zal verdergaan.'

Dat bevestigde ook Anjem Choudary. 'Het boerkaverbod zal leiden tot een fysieke confrontatie. Ik zeg dat als een duidelijke waarschuwing, zodat niemand achteraf kan zeggen dat we niet duidelijk geweest zijn.'

Opvallend was dat die dreigende taal werd verstuurd van het Borgerhoutse buurthuis De Shelter, in het leven geroepen om de verschillende bevolkingsgroepen een ontmoetingsplaats te bieden waar ze elkaar kunnen leren kennen. Ondanks een lange rondvraag kon niemand gisteren uitleggen hoe een organisatie als Sharia4Belgium, waartegen de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) enkele weken geleden nog juridisch ten strijde wilde trekken, net daar een ruimte kon huren.

'Iedereen mag zijn mening verkondigen. Maar oproepen tot haat, dat kan natuurlijk niet', zei de Antwerpse schepen voor Samenlevingsopbouw Leen Verbist (SP.A) gisteren in een reactie. Maar dat buurthuis De Shelter het decor was geweest voor dergelijke uitspraken, daarvan wist ze niets. Daarvoor verwees ze door naar Monika De Coninck, voorzitster van het OCMW. 'Kwestie van de bevoegdheden te respecteren.'

De Coninck stuurde op haar beurt door naar het autonome Samenlevingsopbouw Antwerpen. 'Want met De Shelter hebben wij als stad niets te maken. Het enige wat we doen, is daar af en toe ruimte huren.'

Duidelijke regels

Serge Spoelders, coördinator communicatie van Samenlevingsopbouw, kon ook alleen maar doorsturen. 'Want De Shelter is weliswaar door ons opgestart, maar het is tegenwoordig een verzelfstandigd project. De voorzitster van die aparte vzw is iemand van Samenlevingsopbouw, maar met De Shelter zelf hebben wij niets te maken.'

Griet Van Baarle, de voorzitster van die verzelfstandigde vzw, viel gistermiddag echter ook totaal uit de lucht. 'Sharia4Belgium in De Shelter? Dat is het eerste dat ik daarvan hoor', reageerde ze. 'De verhuur ligt in handen van een speciale beheerder, die regelt dat. Maar er zijn duidelijke regels. En het is duidelijk dat dit soort organisaties nooit een ruimte mogen kunnen huren.' Hoe dat dan wel mogelijk is geweest? 'Dat moet ik de komende dagen uitzoeken.'

Iedereen moslim

De sprekers zaterdag spraken alvast duidelijker taal. Choudary bijvoorbeeld liet weten dat het hem niet alleen te doen is om de boerka of om het recht om minaretten te bouwen. Hoewel hij officieel een vreedzame boodschap verkondigde - 'een uitnodiging aan iedereen om moslim te worden', noemde hij het zelf - was de dreigende taal niet mis te verstaan. 'We zullen pas tevreden zijn als de vlag van de islam overal wappert.'

Of zoals Abou Imran het verkondigde: 'Wij, moslims, zijn overwinnaars, die hier zijn om te domineren. En wie de dominantie van de islam niet kan aanvaarden, die zal moeten vertrekken. Naar de hel voor mijn part.'

Hoeveel aanhangers de sprekers in werkelijkheid hebben, is niet duidelijk. Ze worden vaak omschreven als 'uitzonderingen met een kleine aanhang'. Maar de gemengde groep Deense, Engelse en Belgische moslims die zaterdag aanwezig was, was opvallend enthousiast.

Corrigeer

MEER NIEUWS