Door openingen in dijk en duinen ontstaat een nieuw natuurgebied

De Panne heeft zijn eigen Zwin

De Panne heeft zijn eigen Zwin
Sinds deze zomer heeft de Belgische kust er een attractie bij. In De Panne, tussen de stad en de Franse grens, maakte het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de voorbije maanden twee openingen in de dijk, waardoor bij springtij de zee een stuk van de achterliggende duinen kan innemen. Zo ontstaat een nieuw natuurgebied, een zogenaamde slufter, en heeft De Panne zijn eigen Zwin.

,,Eigenlijk geven we de zee wat we haar jaren geleden hebben afgenomen", geeft John Pauwels, woordvoerder van de afdeling Kust van de Vlaamse Gemeenschap toe. ,,Men heeft destijds de natuurlijke bescherming tegen de zee weggehaald, en er huizen en flats gebouwd. Om die te beschermen waren dan weer dijken nodig. Vandaag hebben we daar heel andere ideeën over. Met brede stranden en verstevigde duinen houden we de zee ook tegen, op een manier die natuurvriendelijker is."

Tussen de stad De Panne en de Franse grens ligt het natuurreservaat De Westhoek. Aan de kant van de zee wordt dat natuurgebied begrensd door een wandeldijk. Die is nu op twee plaatsen doorgezaagd, waardoor bij springtij de zee de duinen in kan en er twee valleien met een oppervlakte van om en bij een hectare kan overstromen. Om de wandelaars niet te hinderen (en om hen een prachtig uitzicht op de slufters te geven), zijn over de slufter-doorgangen bruggen gelegd.

,,Iedereen moet er wel bij varen"

Aanvankelijk heerste rond de aanleg van de slufters nogal wat ongerustheid in de directe omgeving van het natuurreservaat De Westhoek. ,,Mensen vreesden dat ze de zee in hun tuin gingen krijgen, maar dat is natuurlijk niet zo", weet John Pauwels. ,,We hebben de duinenbuffer tussen de slufters en de woonwijk Visserdorp op twee plaatsen opgehoogd, om het risico op overstroming helemaal uit te sluiten."

,,Er waren ook mensen die vreesden dat hun putwater nu zout zou gaan worden, maar specialisten zeggen dat ook die vrees ongegrond is. Ook de strandzeilers waren ongerust. Zij vreesden dat op het strand, aan de toegang tot de slufters, goten zouden ontstaan die hen zouden hinderen bij het strandzeilen."

De aanleg van de slufters kadert in het geïntegreerd beheer van kustgebieden waartoe de Vlaamse overheid heeft beslist. ,,Dat betekent dat we natuur nieuwe kansen geven, maar dat gepaard laten gaan met veiligheidsgaranties voor de mensen die er wonen. En we zorgen ook dat de recreant er wel bij vaart. De slufters moeten een nieuwe toeristische attractie worden, en er zal aan natuureducatie gedaan kunnen worden - er komt bijvoorbeeld een natuurleerpad en je kunt nu al met natuurgidsen van het reservaat in de sluftervalleien."

De slufters waren net voor de broedtijd klaar, zodat de fauna niet door de werkzaamheden werd verstoord. Nu het project is gerealiseerd, moeten de sluftervalleien zich aan de nieuwe situatie aanpassen. ,,Dat gaat vrij snel", zegt John Pauwels. ,,Een paar jaar en je hebt er een compleet nieuwe biotoop. Tussen Bergen en Schoorl in Noord-Holland hebben ze vijf jaar geleden op een gelijkaardige manier een slufter gecreëerd. Dat gebied, De Kerf, is nu helemaal aangepast."

Het idee voor slufters in De Panne dateert van het begin van de jaren negentig. Vandaag, ruim tien jaar later, is het gerealiseerd. ,,Dat is, rekening houdend met welke administratieve weg zo'n project moet afleggen, behoorlijk snel", vindt John Pauwels. ,,Nu is het wachten tot de zee binnendringt."

Een infostand met een maquette van de Slufters staat in het Vlaams bezoekerscentrum De Nachtegaal aan de Olmendreef 2 in De Panne (telefoon 058- 422.151). Men kan er elke dag terecht tussen 10 en 18 uur en er is een gratis viertalige brochure verkrijgbaar.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees