Buurtbewoners willen geen gsm-mast op containerpark

,,Dit kan niet in onze woonomgeving''

,,Dit kan niet in onze woonomgeving''
RONSE - Mobistar heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een gsm-mast op het containerpark in de Ives-Sabin Maghermanlaan in Ronse. Daar zijn de buurtbewoners allerminst gelukkig mee. Zij stuurden een bezwaarschrift naar het stadsbestuur.

De aanvraag geldt voor een gebouw met een 33 meter hoge mast. Die zou komen op het containerpark waar nu twee silo's met strooizout staan. De bewoners van de Ives-Sabin Maghermanlaan, Kanunnik Edmond Puissantstraat en Frédéric de Mérodestraat willen die mast niet: ,,De plaatsing van dergelijke constructie kan niet in onze dicht bebouwde woonomgeving. In het gewestplan is dit een woongebied met culturele- historische- en/of esthetische waarde. Door de plaatsing van een dergelijke hoge mast, drie keer hoger dan de woningen, wordt het gezichtsveld van omwonenden voor de rest van hun dagen geschonden.''

,,Het is evident dat zo'n gsm-mast de waarde van de woningen in de buurt sterk vermindert'', vervolgen de buurtbewoners. ,,Er is ook nog het mogelijke stralingsgevaar, want de wetenschappelijke wereld is er nog niet helemaal uit of zo'n masten schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Tenslotte kan de antenne ook nog voor storing zorgen in de ontvangst van radio- en tv-uitzendingen.''

De omwonenden wijzen er ook op dat het stadsbestuur, bij beslissing van de Raad van State, zijn stedelijke werkplaatsen al sinds 9 november 2001 en het containerpark al sinds 3 mei 2003 niet verder mocht uitbaten in de Ives-Sabin Maghermanlaan.

,,De stad moet dan ook niet toelaten dat daar nieuwe storende constructies worden geplaatst. Dergelijke constructie dient gebouwd op een daartoe meer geschikte plaats. Stadseigendommen in de industriezone Ninovestraat, het bedrijventerrein Rode Mutslaan-Zonnestraat of de ambachtelijke zone Pontstraat-Leuzesesteenweg zijn aangewezen. Een andere mogelijkheid is de antennes te monteren op of naast al bestaande hoge constructies als fabrieksschouwen, verlichtings- of hoogspanningspylonen, hoge gebouwen of torens.''

Nieuwe lokatie

,,In september verhuizen de stedelijke werkhuizen, samen met het containerpark naar hun nieuwe vergunde lokatie op de Leuzesesteenweg. Meer bepaald op de oude site van het petrochemisch bedrijf Holvoet-Lecomte'', zegt stadsingenieur Danny Debrakeleer. ,,De aanvraag voor het optrekken van de gsm-mast heeft dan ook niets meer te maken met het containerpark.''

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 juli.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio