Licht gehandicapten betalen prijs voor liefde

Mensen met een lichte handicap en die willen samenwonen, doen dat vaak niet vanwege financiële overwegingen. Bij de berekening van hun integratietegemoetkoming (financiële compensatie voor de meeruitgaven ten gevolge van hun handicap) wordt het inkomen van hun partner in mindering gebracht. Dat veroorzaakt in veel gevallen een aanzienlijk inkomensverlies.

Onder de noemer 'Prijs van de liefde' vraagt de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) aandacht voor de situatie van paren met een lichte handicap. Velen gaan niet samenwonen om aan een financiële aderlating te ontsnappen. Anderen wonen in de praktijk wel samen, maar hebben een verschillend officieel adres, wat eveneens problemen veroorzaakt. Mensen met een lichte handicap die de stap wel wagen, moeten rondkomen met een minimumbedrag.

Sinds 1 juli 2001 wordt bij de berekening van de tegemoetkoming voor mensen met een gewone tot zware handicap het inkomen van de partner voor een groot gedeelte vrijgesteld. Veel mensen met een lichtere handicap vallen nog altijd uit de boot. ,,Die mensen bouwen makkelijker een vaste relatie op dan mensen met een zware handicap, net omdat ze zelfstandiger door het leven gaan. Het kan niet dat net die mensen worden uitgesloten'', zegt Ingrid Borré van de KVG.

Corrigeer

MEER NIEUWS