Allochtonen studeren niet goed

brussel - In het populaire tv-feuilleton Thuis studeert het Marokkaanse meisje Aisha rechten. Zij is de uitzondering. In Vlaanderen doen allochtonen het niet goed op school, zo blijkt uit Wit krijt schrijft beter, een grootscheepse studie van de Vrije Universiteit Brussel.

De onderzoekers noemen de cijfers ronduit dramatisch: ongeveer de helft van de allochtone jongeren van Turkse en Noord-Afrikaanse afkomst verlaat het secundair onderwijs zonder een diploma. Minder dan een kwart dat toch een diploma haalt, doen hogere studies.

De problemen beginnen al onmiddellijk. Twaalf procent van de allochtonen vat te laat het lager onderwijs aan. Wanneer ze het secundaire onderwijs beginnen, is al 28 procent van de allochtone jongeren achter op het schema. Tijdens die studies blijft de helft van de allochtone jongeren en 34 procent van de meisjes minstens eenmaal zitten. Dat is bijna de helft meer dan de autochtone jongeren.

Wie te veel moet blijven zitten, kiest voor een andere, makkelijker studierichting: het zogenaamde watervalsysteem. Vooral de allochtone jongeren dalen makkelijk van studierichting. Zelfs dan nog haalt niet de helft een diploma middelbaar onderwijs. Allochtone meisjes blijven langer in de aanvankelijk gekozen studierichting.

In het hoger onderwijs slaagt driekwart van de allochtone mannen niet, tegenover 61 procent van de vrouwen. Dat komt vooral omdat ze niet aan alle examens deelnemen.

Slechtst van allen

Met die cijfers presteert Vlaanderen het slechtst van alle Oeso-landen, de zogenaamde rijke, geïndustrialiseerde landen van de wereld. Zelfs de allochtonen in Wallonië doen het beter dan de Vlaamse. ,,Het ziet er niet naar uit dat hierin vlug beterschap komt'', zegt professor Ignace Glorieux, die het onderzoek begeleidde.

De VUB-vorsers zochten naar een verklaring voor deze schoolcijfers. Ze kwamen uit bij de aanpassingsproblemen die migranten bij hun aankomst ervaren. Ook het nadelige ouderlijke milieu speelt een rol: wanneer allochtone jongeren uit hetzelfde socio-economische milieu als autochtone jongeren kwamen, verliep hun schoolloopbaan minder problematisch. Ook de thuistaal zet allochtone jongeren op achterstand.

,,Je zal bij die jongeren vaak vaststellen dat ze het streekdialect perfect beheersen maar dat ze van de technische woordenschat van het Nederlands maar weinig in huis hebben'', zegt Tarik Fraihi, filosoof en docent aan de Ehsal. Hij is een voorbeeld van een allochtoon (zijn ouders zijn Marokkaan) die wel goed studeerde en een diploma haalde.

Verlies van gezag

,,Mijn ouders hebben allebei gestudeerd in Marokko. Allebei haalden ze hun diploma secundair onderwijs. Ze kennen dus het belang van de school en de waarde van een diploma. In onze opvoeding hebben ze daar hard op gehamerd. We mochten doen wat we wilden, als we maar ons best deden op school. Dat kwam altijd op de eerste plaats. Veel allochtone ouders willen dat hun kinderen studeren, maar ze hebben de instrumenten niet om hen daartoe te stimuleren.''

De VUB-onderzoekers zeggen ook dat het vaak wringt bij de ouders. ,,Steeds meer allochtone ouders hebben de autoriteit verloren om hun kinderen aan te sporen te studeren. Vroeger waren migranten gastarbeiders. Zij werkten en haalden daaruit hun autoriteit in hun gezin. Nu zijn die gastarbeiders werklozen geworden en dat ondermijnt hun gezag. Vooral in de regio Limburg leidt dat tot alarmerende berichten over de schoolresultaten van de allochtone jongeren.''

De VUB-onderzoekers doen een paar schuchtere voorstellen naar de politiek om aan deze situatie iets te doen. De schoolplicht vervroegen naar vijf jaar is daar een van. En de schoolvakanties minder lang maken ,,want de leerachterstand is altijd groter na een lange vakantie dan op het einde van een schoolperiode'', zegt professor Ignace Glorieux.

Moeder spaarde ons

,,Ik ben er voorstander van om de schoolplicht te vervroegen. In Antwerpen hebben we in het bestuursakkoord laten opnemen dat allochtone ouders worden gestimuleerd hun kinderen tijdig naar school te sturen en zelf ook taallessen te volgen'', zegt Spirit-senator Fauzaya Talhaoui. Zij is zelf een voorbeeld van een geslaagde allochtone studente. Zij volgde Latijn-Grieks en ging daarna met succes rechten studeren.

Talhaoui bestrijdt dat een laag socio-economisch milieu afremt. ,,Mijn vader noch mijn moeder hebben een diploma. Ze waren wel allebei overtuigd van het belang van studeren. Mijn moeder spaarde haar vier dochters van huishoudelijk werk, net opdat we zouden kunnen studeren.'' (pom)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees