België zakt vier plaatsen voor bedrijfsvriendelijkheid

België is in twee jaar tijd gezakt van de zestiende naar de twintigste plaats in de rangschikking van landen waar het snel en vlot ondernemen is. In het lijstje van de Wereldbank moeten we nu landen als Estland, Litouwen, Thailand en Puerto Rico voor laten gaan. Maar we doen wel beter dan Nederland, Frankrijk en Duitsland als het erop aankomt een gunstig klimaat te scheppen voor het starten van nieuwe bedrijven.

België heeft echt wel inspanningen geleverd, zoals het afschaffen van de registratierechten bij de oprichting van een nieuwe onderneming, maar zakt toch vier plaatsen op de rangschikking van de Wereldbank.

Het is bovendien niet de eerste keer dit jaar dat ons land zwak presteert in zo'n rangschikking. Eerder bleek uit een studie van de Vlerick-managementschool dat België minder aantrekkelijk wordt als vestigingsplaats voor de regionale hoofdkwartieren van Amerikaanse bedrijven. En op de concurrentieranglijst van het World Economic Forum zakten we inde vorig jaar van de vijfentwintigste naar de eenendertigste plaats. België slaagt er blijkbaar minder dan andere landen in de economische regelgeving te vereenvoudigen en het investeringsklimaat te verbeteren.

Ook goede punten

De rangschikking van landen naar bedrijfsvriendelijkheid wordt nu aangevoerd door Singapore, dat Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten voorbij stak. Daarna volgen Canada, Hongkong, Groot-Brittannië, Denemarken, Australië, Noorwegen en Ierland. Maar de energiekste hervormers waren in het voorbije jaar Georgië, Roemenië, Mexico, China, Peru, Frankrijk, Kroatië, Guatemala, Ghana en Tanzania. Zij vereenvoudigden de regelgeving, versterkten het eigendomsrecht, verlaagden de belastingdruk, vergemakkelijkten de toegang tot het krediet en drukten de kosten van export en import.

Het is voor België niet al kommer en kwel. Ons land halveerde de kosten voor de oprichting van een bedrijf door het registratierecht af te schaffen en maakte online registratie mogelijk. Het behoort tot de landen waar faillissementen het efficiëntst geregeld zijn en waar bedrijfssluitingen het gemakkelijkst kunnen worden doorgevoerd. Investeerders genieten bovendien een goede bescherming.

Hier een bedrijf oprichten vergt nog slechts vier procedures, maar gemiddeld gaan daar toch nog 27 dagen overheen, tegen zes bij koploper Singapore. Het verkrijgen van de nodige vergunningen blijft omslachtig (gemiddeld 15 procedures en 184 dagen). En de totale belastingdruk op ondernemingen vertegenwoordigt 70 procent van hun winst, tegen 29 procent in Singapore en gemiddeld 45 procent in de Oeso-landen. (JB)

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees