Nieuwe wandel- en fietsroutes doorkruisen natuurgebied

IJzermonding krijgt milieuvriendelijke face-lift

NIEUWPOORT - In Nieuwpoort werd gisteren de kraan gezet in het Mosselkot. Het huis aan de inkom van het natuurreservaat De IJzermonding was gedurende 28 jaar de woonst van John Jacques, die destijds instond voor het onderhoud van het reservaat. Nu die er na een juridisch steekspel werd uitgezet, wordt het huis gesloopt. Er komt een amfitheater tussen de slikken en schorren van de IJzermonding aan de ene kant en de getijdenpoel Kreek van Lombardsijde aan de andere kant.

Het Mosselkot was een echte belemmering geworden voor de uitbouw van het natuurherstel in de IJzermonding. Terwijl daar in 2003 ten volle de werken van natuurherstel aan de gang waren, bleef de vroegere conservator, de inmiddels 60-jarige John Jacques, in het vervallen pand wonen, terwijl dat eigenlijk al was aangekocht door het Vlaams gewest. Pas nadien werd de man, door Vlaanderen vergeleken met een ouwe Belg, gerechtelijk verplicht het conservatorhuis te verlaten. Gisteren vatte de sloop van het totaal vervallen pand aan.

,,Het af te breken Mosselkot en de bijhorende oesterput zullen binnen afzienbare tijd vervangen worden door een amfitheater, voorzien van een natuureducatieve getijdenpoel. Zeeklassen en andere bezoekers zullen hier van zeer dichtbij kunnen kennismaken met het leven op, rond en in de zilte kreken en slikken. De aan alle ingangen en observatiepunten van het natuurreservaat geplaatste mooie informatieluifels zullen de bezoeker wegwijs maken in het permanent toegankelijk padennet van het reservaat'', verzekert Jan Verheecke, adviseur van Vlaams minister van Natuur Kris Peeters.

Wandelen en fietsen

Volgens West-Vlaams gedeputeerde Patrick Van Gheluwe is ook de realisatie van een nieuw wandel- en fietsveer tussen Nieuwpoort-Bad en de monding van de IJzer een belangrijke schakel. ,,De selectiecommissie koos voor het ontwerp van E+W Eggermont uit Gent voor de omvorming van het bestaand voetveer naar een voor iedereen toegankelijk fiets- en voetveer met eigentijdse halteplaatsen. De studiefase is rond, het aanbestedingsdossier klaar. Zodra het nieuw veer in gebruik is, kan meteen ook het tracé van de Kustfietsroute door het natuurreservaat De IJzermonding geleid worden'', stelt Van Gheluwe.

Vanuit dat nieuw info- en onthaalpunt zal een pad naar een vooruitgeschoven observatiehuis leiden, een soort verborgen doos met kijkgaten van 90 tot 190 centimeter hoog, ook al opdat iedereen van de nieuwe IJzermonding zou kunnen genieten. Eind 2006 moet het onthaalpunt afgewerkt zijn.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio