Jürgen Mettepenningen, ex-woordvoerder Léonard, schrijft boek over toekomst katholieke kerk

'Kerk heeft nieuw concilie nodig'

'Kerk heeft nieuw concilie nodig'

Foto: © BELGA

GRIMBERGEN - 'Rome reageert volledig fout op de vertrouwenscrisis waarin de Kerk verkeert.' Jürgen Mettepenningen (36), voormalig woordvoerder van aartsbisschop Léonard, pleit in een nieuw boek voor een derde Vaticaans concilie en trekt fel van leer tegen de verjaring van zedenfeiten.

Jürgen Mettepenningen presenteerde zijn boek Welke Kerk? Vandaag en morgen in de abdij van Grimbergen. Dezelfde plaats waar hij vijf maanden geleden zijn ontslag toelichtte als woordvoerder van aartsbisschop Léonard. In aanwezigheid van CD&V-voorzitter Wouter Beke schetste Mettepenningen zijn toekomstbeeld van de katholieke Kerk, maar niet zonder eerst terug te blikken op een turbulent jaar.

Blijft monseigneur Léonard voor u 'een spookrijder die denkt dat alle anderen fout zijn' en leiderschap mist?

Jürgen Mettepenningen: 'Je kunt bezwaarlijk zeggen dat Léonard goed bezig is. Hij zoekt nog altijd geen toenadering tot een brede geloofsgemeenschap, terwijl de Kerk nog in volle crisis verkeert.'

U trekt in uw boek fel van leer tegen Rome. U verwacht uit die hoek duidelijk geen nieuwe wind.

'Ik zie geen hoopgevende signalen. De paus erkent te weinig de vertrouwenscrisis van de Kerk. Hij biedt geen antwoord op de pedofilieschandalen en plaatst de kerkstructuren en de priester nog altijd boven de gemeenschap. De Kerk verliest voeling met de gelovigen en Rome reageert verkeerd door krampachtig terug te plooien op de zekerheden van vroeger.'

U pleit voor een nieuw Vaticaans concilie dat de Kerk grondig hertekent.

'De Kerk moet zich wereldwijd bezinnen. Met een nieuw concilie zouden de kerkleiders het signaal geven dat ze de crisis ernstig nemen. Er moet veel inspraak zijn van leken en niet alleen van gemijterde hoofden. Twee vragen zijn daarbij relevant: Wat moet de Kerk behouden om authentiek te zijn? En wat moet ze hervormen? Als de huidige crisis niet volstaat voor een nieuw concilie, wat dan wel?'

Roger Vangheluwe wordt niet vervolgd voor misbruik van zijn neefje. De feiten zijn verjaard. Hoe ziet u dat?

'Hemeltergend. Ik geloof in nultolerantie bij seksueel misbruik, zonder verjaring van de feiten. Pedofielen moeten worden gestraft, zowel door de rechtbank als door Rome. Geen vergeving zonder gerechtigheid. Bovendien moet de excommunicatie van Vangheluwe ter sprake komen. Een voorzitter die iets mispeutert, vliegt uit zijn club. Niet zo in de Kerk. Nu bepaalt Vangheluwe als dader zelf zijn eigen straf door te kiezen voor een leven in het verborgene. Dat kan toch niet? Maar blijkbaar neemt Rome daar genoegen mee.'

Corrigeer

MEER NIEUWS