,,Papzak'' Bart De Wever (N-VA) geraakt door ,,guerrillacultuur'' Vlaams Belang

Foto: © MARC HERREMANS -VUM

Papzak, gatlikker van CD&V, walgelijke creatuur: Bart De Wever is het intussen gewend dat hij van Vlaams Belang'ers geen complimentjes krijgt. ,,Die scheldwoorden glijden van mij af'', zegt de N-VA-voorzitter. ,,Maar wat me wèl raakt, is die hypocrisie van het VB dat zogezegd treurt om de Vlaamse broedertwist terwijl het alleen maar een vuile oorlog met ons voert.''

Blijft met uw poten van dees vlag.'' Een postkaartje van Chris Van den Durpels Snelle Eddy - met lichtjes aangepaste tekst - kleeft nu op de beruchte N-VA-partijvlag, die deze week tot nationaal nieuws werd gebombardeerd. Vlaams Belang-parlementslid Rob 'Klop' Verreycken vertrappelde de vlag, aan de ingang van de N-VA-kantoren in het Vlaams parlement, en voegde er aan toe: ,,Ik pis erop. En de papzak zal ik ook nog wel aanpakken.''

,,Neen, er zijn geen klappen gevallen'', vertelt Bart De Wever, de ,,papzak'' in kwestie. ,Maar mijn medewerker was wel danig onder de indruk. Als iemand op vijf centimeter van uw gezicht roept dat het oorlog is, dat dit nog maar het begin betekent, en dat het verkeerd zal aflopen, dan is fysiek geweld niet veraf. Bij het Vlaams Belang hoort het uitschelden en beledigen tot de bedrijfscultuur, en dan voelen een aantal aanhangers die niet bepaald tot de intellectuele elite behoren zich aangemoedigd om er nog een schepje bovenop te doen.''

Was het niet veeleer een incident tussen kleuters?

,,Voor een buitenstaander is het makkelijk om dat te zeggen. Op de duur moeten we nog gaan bewijzen dat die VB'ers volledig schuldig zijn. De eerste reactie van Filip Dewinter heeft mij enorm teleurgesteld. Net nu het cordon sanitaire in vraag wordt gesteld, zou je toch verwachten dat ze zich willen profileren als mensen met wie te praten valt. Maar zelfs dan is er bij Dewinter die guerrillareflex: die Verreycken is iemand van ons, dus beschermen we hem, ook al doet hij dingen die niet verdedigbaar zijn. Anderzijds vond ik het wel hoopgevend dat sommige VB'ers zich voor het gedrag van hun partijgenoten zijn komen verontschuldigen.''

Dus toch niet allemaal onmensen bij het VB?

,,Neen, zeker niet. Die twee met wie het in het Vlaams parlement fout gaat - behalve Rob Verreycken is dat ook nog Pieter Huybrechts - zijn niet eens representatief voor hun fractie. Met de meesten kan je correct omgaan. Als die Huybrechts me de hele tijd verrot scheldt, stoort me dat niet, ik heb een olifantenvel. Wat me wel irriteert is dat niemand van het VB zegt dat hij daarmee moet ophouden. Dat is echt een guerrillacultuur: ze denken dat ze in oorlog zijn met de rest van de samenleving, en dan is alles gepermitteerd. Wij zijn als Vlaams-nationale partij bij uitstek hun eerste doelwit. Want dat er een ander geloof bestaat dan het hunne, irriteert hen buitenmate.''

Intussen heeft Rob Verreycken ontslag genomen uit het Vlaams Parlement. Heeft het VB hem onder druk gezet?

,,Ik vermoed van wel. Dat ontslag staat een beetje buiten verhouding tot de feiten. Dat hadden we nu ook weer niet gevraagd. Maar anderzijds is het wel de bevestiging dat onze versie van de feiten klopt. Anders zou het VB hem natuurlijk nooit laten vertrekken. Maar ik betreur dat Verreycken nu zogezegd ontslag neemt omdat hij de beledigingen niet kan verdragen. Dan had ik allang moeten opstappen, natuurlijk.''

U kreeg inderdaad al een heel reeks scheldwoorden over u heen: van postjespakker tot papzak .

,,Voor u is het wel mijnheer de papzak.'' (lacht)

Raken die scheldpartijen u niet toch een beetje?

,,Neen. Wie aan politiek doet, moet veel kunnen verdragen. Politiek is geen stiel voor blozende maagden, zei Gaston Eyskens al. Het lijkt nu wel alsof er een oorlog is uitgebroken tussen ons en het VB. Ik voel dat zo niet aan. Ik wil alleen dat ze tegen die uitwassen optreden. Ze moeten niet roepen dat ze willen samenwerken en tezelfdertijd een vuile oorlog tegen ons voeren. Die hypocrisie is er voor mij te veel aan.''

Maar het is toch echt wel oorlog tussen u en het VB? Marie-Rose Morel, vroeger N-VA, vandaag VB, pronkt in haar blad WelkomEcho met twee jonge N-VA'ers die naar het Vlaams Belang zijn overgestapt. Ze wil nog meer overlopers lokken.

,,Dat vind ik echt gênant. Ik noem dat politieke prostitutie: je hebt vlees en je zet het in de vitrine. Terwijl wij geen jonge kerels, maar wel mandatarissen van het VB naar ons zien komen. Maar geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om met die mensen een pamflet te maken en dat naar Vlaams Belang-adressen te sturen. Dat is een kwestie van elementair fatsoen.''

U was als student toch goed bevriend met Marie-Rose Morel?

,,We kennen mekaar al twintig jaar. We hebben samen geschiedenis gestudeerd. Toen waren we goede vrienden, dat mag u wel zeggen.''

Vandaag niet meer?

,,Ik denk wel dat je bevriend kan blijven met iemand die je partij verlaat. Maar de vraag is op welke manier dat gebeurt. Als je zegt dat je nog een tijd blijft - terwijl je eigenlijk al bent overgelopen - met als enig doel een zo groot mogelijke schade toe te brengen en chaos te creëren, zit je op het niveau van Johan Van Hecke (die destijds van CVP naar VLD overstapte, red). Zeker als je jezelf nog eens in een soort vitrine gaat zetten om nog meer klanten te lokken. Dat is iets wat vriendschap in de weg staat, zelfs een normaal gesprek onmogelijk maakt. Ik ben lelijk bedrogen door Marie-Rose Morel. Dit is onherstelbaar. Afgelopen. Die WelkomEcho is trouwens een bizar verhaal. Want VB-voorzitter Frank Vanhecke zegt zelf dat hij geen N-VA'ers wil, want dat zijn ex-VU'ers, en dus mossels.''

Toch zijn er velen, zeker aan de andere kant van de taalgrens, die nauwelijks onderscheid maken tussen uw partij en het VB.

,,Die verschillen zijn hemelsbreed. Zij zitten gewoon langs de zijlijn te wachten tot België instort. Terwij wij als minderheidsbeweging elke kans grijpen om op het terrein enige vooruitgang te boeken. Het Vlaams-nationalisme is geen ideologie en zegt niets over hoe je die Vlaamse samenleving invult. Spreken over Vlaanderen betekent voor mij spreken over efficiënt bestuur, welvaart, welzijn, deelname aan Europa. Terwijl het VB-nationalisme alleen maar gaat over het afschermen van onze rijkdom tegen allen die vreemd zijn, tegen Europa, tegen de Walen...

U bent toch ook niet echt vriendelijk voor onze Waalse landgenoten?

,,Dat is maar hoe je het bekijkt. Tsjecho-Slovakije heeft aangetoond dat het zwakke broertje nog het meest profiteert van een vreedzame split. Slovakije heeft een enorme inhaalbeweging gemaakt sinds het verantwoordelijk is voor zijn eigen huishouden. Zelfs bij onze hardste politieke acties hebben we nooit gezegd dat we de solidariteit wilden afschaffen. Stop de transfers, begin de solidariteit, was onze slogan toen we met bestelwagens vol nepgeld naar Wallonië reden om aan te tonen hoe groot de transfers van Vlaanderen naar Wallonië wel zijn.''

U hebt ook ooit gezegd: u moet de Walen geen vissen geven, maar wel leren vissen. Kunnen de Walen vissen intussen?

,,Dat is onmogelijk. Lees de teksten van MR-senator Alain Destexhe, die als Franstalige minder verdacht is dan ik. Hij zegt: het politiek systeem, gericht op overheidstewerkstelling en sociale uitkeringen, bestendigt zichzelf. Dat kan alleen blijven bestaan met een externe financier. Mocht de DDR destijds iemand gevonden hebben die bereid was om elk jaar gigantische sommen neer te tellen, bestond het vandaag nog.''

Die wil om van het Vlaams Belang te verschillen leidt er nu toe dat u niet meer van separatisme spreekt, maar van independentisme.

,,Onvoorstelbaar is dat. Jan Loones (N-VA-parlementslid) kokettereert al twintig jaar met dat woord. En nu denkt men plots dat we dat gaan gebruiken omdat CD&V separatisme niet zou pikken. Men zoekt daar een strategie achter die er niet is.''

U blijft toch separatist?

,,Ja, natuurlijk. Pur sang.''

Er komt een communautaire veldslag na de parlementsverkiezingen van voorjaar 2007. De kans is groot dat Yves Leterme als kopman van het CD&V-N-VA-kartel daarvan het startschot mag geven.

,,Daar ben ik nog niet zo zeker van. Uit de Vlaamse opiniepeilingen besluiten wij nogal snel dat paars er heeft gelegen. Maar we leven in een Belgische democratie, en zelfs in de meest rampzalige peiling heeft paars nog altijd een meerderheid als je er de Franstalige partijen bijtelt. Nergens staat bepaald dat een federale regering een meerderheid moet hebben aan beide kanten van de taalgrens.''

Maar ook SP.A en VLD zijn toch vragende partij voor zo'n communautaire ronde?

,,Tja. Na de toespraak van de koning heb ik de premier horen zeggen dat de koning gelijk heeft, dat het moet gedaan zijn met separatisme, want dat dit gelijk staat met racisme. Ik hoor daarin vooral een boodschap van de VLD-kopman aan de CD&V dat hij ze helemaal in de saus van het separatisme wil duwen. Samen met die halvegaren van de N-VA zal dat niet moeilijk zijn. Hij wil de CD&V-kiezers bang maken. Net zoals hij in 2003 gewaarschuwd heeft voor de chaos. Ik zie daar vooral een poging in om zelf premier te blijven zonder CD&V-N-VA in de regering. Tegen de Franstaligen zegt Verhofstadt: ik ben de man van het status quo. En die Leterme is een gevaarlijke, want die werkt samen met die zotten van de N-VA. En het is niet omdat VLD'er Patrik Vankrunkelsven af en toe zijn vinger mag opsteken, dat de VLD een èchte communautaire ronde wil.''

Maar VLD-voorzitter Bart Somers zegt dat toch ook?

,,Bart Somers? (Kijkt geringschattend) Allez, kom, laat ons ernstig blijven. Verhofstadt wil de staatshervorming beperken tot een institutioneel luik - versta: een Senaat met evenveel Vlamingen als Franstaligen, wat de Vlamingen verafschuwen. En hij wil wat herschikkingen van bevoegdheden, als die doelmatig zijn, met andere woorden: zo weinig mogelijk.''

Jullie moeten de paarse meerderheid breken. Maar daar hebt u geen goed oog in?

,,Ik ben daar realistisch in. Ik pleit voor realisme: paars is niet dood. Zelfs paarsgroen kan nog verrijzen. De communautaire veldslag is besteld, maar het is niet zeker of we die wel kunnen aangaan. En als we dat al kunnen, zal het in uiterst moeilijke omstandigheden zijn, omdat de Franstaligen alleen de status quo willen. Het zal dus met de breekhamer moeten gebeuren, terwijl onze geallieerden van VLD en SP.A onbetrouwbaar en onberekenbaar zijn. De paarse partijen zijn misschien zelfs heel rancuneus. Weet u, de Amerikanen lieten in '43, toen de oorlog nog niet gewonnen was, een psychoanalytische studie maken van Hitler, om te weten hoe die zou reageren eens hij met zijn rug tegen de muur stond. Wel, dat moeten we over Verhofstadt ook doen. Want het zou wel eens kunnen dat Verhofstadt de techniek van de verschroeide aarde toepast en de communautaire onderhandelingen doelbewust laat mislukken. Want hij weet dat zo'n mislukking op ons hoofd zal vallen. De Vlaamsgezinde kiezer heeft de VLD al lang verlaten.''

Bent u nu niet heel cynisch?

,,Ik pleit voor een correcte inschatting van de oorlog die op ons afkomt. Wie komt erna Verhofstadt bij de VLD? Dat is een grote leegte. Niemand is er in staat om de macht over te nemen, zelfs niet als Verhofstadt breekt bij de verkiezingen van 2007. En als hij dan de techniek van de verschroeide aarde wil toepassen en alles laat mislukken, weet hij dat zoiets alleen maar in het nadeel van ons kartel met CD&V speelt.''

Hoe bent u eigenlijk Vlaams-nationalist geworden?

,,Ik ben een stamboek-Vlaams-nationalist. Mijn ouders en grootouders waren al geëngageerd. We gingen naar het zangfeest, de IJzerbedevaart...''

Voor uw generatie is zoiets toch het minst hippe dat bestaat?

,,Ik kan niet zeggen dat ik er altijd met grote fierheid naar toe ben geweest. Maar zelfs in mijn puberteit heb ik altijd gevonden dat er voldoende rationele gronden zijn om Vlaamse onafhankelijkheid na te streven. Ik wil wel erkennen dat de Vlaamse beweging qua vormelijkheid is blijven hangen in de jaren vijftig en er nooit in geslaagd is dat te vernieuwen. Het is niet de meest sexy beweging die er bestaat, dat klopt.''

U bent 35. Veel van uw leeftijdgenoten in de politiek willen zo graag hip zijn. U niet?

,,Ik zie er niet uit als Freya, en dan druk ik me voorzichtig uit. (lacht) Ik heb ook wel een lichte ergernis over de verschuiving van ideologie naar marketing. Als politicus moet je blijkbaar exact in het centrum zitten en dan proberen de meest hippe te zijn. De recrutering van politici is zich daarop gaan richten. Welkom aan de mensen die van het scherm worden geplukt! Maar als zo'n mensen zelfs in de regering worden gedropt, dreigt politiek wel een poppenkast te worden.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees