Sponsors zouden fiscaal gestraft worden

Senaat sluit net rond doping

Sponsors van sporters die twee keer op doping betrapt zijn, mogen hun sponsorgeld niet meer fiscaal aftrekken. Dokters die doping voorschrijven, krijgen bovendien een straf. Dit zijn twee van de opvallendste aanbevelingen die de senaatscommissie sociale zaken voorstelt tegen doping.

Frank VAN DE WINKEL en Inne VANDEN BREMT

Eind 2003 was het, dat de Senaat grijze haren kreeg van het dopinggebruik in België. Ze liet de commissie sociale zaken naar oplossingen zoeken. Gisteren stelde die commissie onder leiding van voorzitster Annemie Van de Casteele (VLD) het rapport voor aan de ministers van Sport. Meest opvallend: sponsors van betrapte sporters zouden hun sponsorbudget niet meer fiscaal kunnen aftrekken.

Van de Casteele: ,,Als het van mij afhangt, gaat het over sporters die minstens twee keer betrapt worden, of topploegen waarin zich twee jaar na elkaar een dopinggeval voordoet. Het gaat trouwens niet over een sponsor met een klein paneel op een veld.'' Woordvoerder Filip Demyttenaere van Omega Pharma, sponsor van renner Peter Van Petegem: ,,Dit is niet realistisch: wij kunnen toch niet opdraaien voor fouten van renners? Het wielrennen mag van geluk spreken dat er nog zulke grote bedrijven wíllen investeren. Deze aanbeveling ruikt trouwens naar een alternatieve vorm van inkomsten.''

Voorts wil de commissie dat ,,de veelvoorschrijvers'' bij artsen een straf krijgen. ,,De therapeutische vrijheid mag geen dekmantel zijn om doping voor te schrijven'', zegt Mia De Schamphelaere (CD&V). Ook apothekers kregen een veeg uit de pan: ,,Zij kunnen een vermoeden van misbruik rapporteren, maar doen dit zelden of nooit.'' Even opvallend: ,,Er moet een gedragscode komen voor wedstrijdorganisatoren. Sporters tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt, zouden dan niet mogen starten in wedstrijden zolang hun naam niet is gezuiverd.'' De aanbevelingen komen ten vroegste volgende week op tafel in de voltallige Senaat. Als het rapport goedgekeurd wordt, volgen er eventueel wetsvoorstellen.blz. 30

Aangeboden door onze partners

Meer sportnieuws

Video

Keuze van de redactie