Buren ruzieën in de Kaukasus

De gijzelingsactie in Beslan bewijst het nog maar eens: de toestand in de Kaukasus is uiterst gespannen. De regio is dan ook een wespennest, waarnaast de Balkan een kleutertuin lijkt. Osseten, Ingoesjen en Tsjetsjenen, het zijn buren, maar vaak ook gezworen vijanden.

Noord-Ossetië is een deel van Rusland, en een van de autonome republieken. Binnen de bonte schakering van volkeren, stammen en clans ten noorden van de Kaukasus vormen de Osseten buitenbeentjes. Zij stammen af van de antieke Scythen en Alanen, spreken een Iraanse taal, en zijn overwegend christelijk, terwijl hun buren Kaukasiërs zijn, Kaukasische talen spreken en overwegend moslims zijn.

Verzet tegen Moskou

De Osseten werken al meer dan 200 jaar samen met de Russen, terwijl hun buren meestal fel verzet voerden, en nog voeren, tegen Moskou. Bovendien is Noord-Ossetië de meest welvarende streek in het hele gebied, terwijl de andere republieken straatarm zijn. Het is geen wonder dat de Osseten als rijke bondgenoten van de Russen weinig geliefd zijn bij de buren. Bovendien ontbreekt het de Osseten niet aan lef. In Georgië gedragen de Zuid-Osseten zich alsof zij zich al officieel hebben aangesloten bij hun broeders uit het noorden.

Noord-Ossetië is verwikkeld in een fel conflict met Ingoesjetië. In 1944 zond Stalin duizenden Ingoesjen naar Siberië wegens vermeende collaboratie met de Duitsers. In 1957 konden die mensen terugkeren maar zij moesten vaststellen dat de Sovjets hun gronden en bezittingen hadden overgemaakt aan Osseten en Russen, die er nu nog altijd zijn. Toen de Russen Ingoesjetië in 1992 afscheidden van Tsjetsjenië kregen de Ingoesjen hun grondgebied in Noord-Ossetië niet terug. Het is daarover al herhaaldelijk tot botsingen gekomen tussen de beide republiekjes.

De Ingoesjen zijn lauwe moslims die vele heidense tradities hebben bewaard en die de pest hebben aan islamitische fundamentalisten. Maar zij spreken dezelfde taal als de Tsjetsjenen en vele clans in het gebied bestaan zowel uit Ingoesjen als Tsjetsjenen. Het is geen verrassing indien het tot een samenwerking komt tussen bepaalde radicale Ingoesjen en Tsjetsjenen om de Osseten en de Russen zwaar te treffen. (PJ)

Corrigeer

MEER NIEUWS