WETSVOORSTEL

Groot kruisbeeld op kerkhof taboe?

Groot kruisbeeld op kerkhof taboe?

Foto: © Yorick Jansens

NVT - Open VLD, PS, MR en Ecolo willen een absolute scheiding tussen kerk en staat. Kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof of ambtenaren met een hoofddoek kunnen niet. Steven Samyn

De discussie over de scheiding tussen kerk en staat flakkert ook in ons land opnieuw op. De Senaatscommissie Institutionele Hervormingen bespreekt morgen een wetsvoorstel van PS-senator Philippe Mahoux, dat onder meer door zijn Open VLD-collega's Paul Wille en Jean-Jacques De Gucht wordt gesteund. Bedoeling is het principe van de scheiding tussen kerk en staat, dat in de grondwet is verankerd, absoluut te maken.

De indieners willen onder meer een algemeen hoofddoekenverbod voor iedereen die een 'opdracht van openbare dienst uitoefent'. Niet alleen mogen ambtenaren in de uitoefening van hun functie op geen enkele manier hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kenbaar maken, ongeacht of ze in contact komen met het publiek of niet. Het verbod zou bijvoorbeeld ook gelden voor bijzitters en voorzitters van stembureaus.

Voorts mogen op roerende en onroerende goederen met een openbare bestemming geen religieuze tekens meer te zien zijn. Dat zou bijvoorbeeld ook gelden voor begraafplaatsen. Een religieus symbool op een individueel graf zou nog mogen. Maar kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof of op een centrale plaats moeten verboden worden.

Katholieke ziekenhuizen

Daarnaast wil het wetsvoorstel komaf maken met het Te Deum, dat jaarlijks wordt georganiseerd ter gelegenheid van de nationale feestdag. 'Er moet een einde gemaakt worden aan de verwarring tussen de officiële feestdagen, die zich richten tot alle burgers, en religieuze plechtigheden die zich per definitie slechts richten tot een bepaalde categorie onder hen, eventueel een minderheid.'

De apostolische nuntius, de ambassadeur van de Heilige Stoel in ons land, kan niet langer deken zijn van het diplomatieke korps. Dat moet de diplomaat met de hoogste anciënniteit worden.

Mede-indiener Jean-Jacques De Gucht wil naar eigen zeggen het debat op gang trekken. 'Het is niet onbelangrijk dat deze discussie wordt gevoerd. Want er zijn misbruiken. Katholieke ziekenhuizen bijvoorbeeld die weigeren euthanasie toe te passen.' Maar het wetsvoorstel is volgens De Gucht niet te nemen of te laten. 'Ik zal nog zien of ik amendementen zal indienen.'

Kritische Raad van State

De Raad van State liet zich in een advies al zeer kritisch uit over het voorstel. 'Sommige van de regels die naar voren worden geschoven, kunnen tot gevolg hebben dat de vrijheid van mening, de vrijheid van eredienst, de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid beperkt worden.'

Het federale parlement kan zich bovendien niet uitspreken over een hoofddoekenverbod voor leraars en onderwijzers, omdat die in dienst zijn van de gemeenschappen. De Raad van State vraagt zich ook af of 'het zeer algemene toepassingsgebied' van het hoofddoekenverbod wel te rijmen valt met de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Er waren ook een pak technische opmerkingen. Enkele daarvan zouden via amendementen weggewerkt kunnen worden.

Nog stemmen nodig

Of het voorstel er snel komt, is niet zeker. Niet alleen zijn CD&V en SP.A zeer sceptisch over het voorstel. De fracties die de tekst indienden in de Senaatscommissie, zijn samen goed voor 35 stemmen. Ze hebben nog drie stemmen nodig om hun voorstel te laten goedkeuren.

Corrigeer

MEER NIEUWS