,,Er verandert niets aan mijn rol in de coalitie, alleen heb ik nu een achterban''

Schepen Decaluwe naar Spirit

GENT - Lieven Decaluwe, schepen van Leefmilieu, heeft de knoop doorgehakt. Hij wordt lid van Spirit en neemt voortaan als Spirit-lid zitting in de gemeenteraad. ,,Voor mijn positie in het schepencollege verandert er niets. Ik ben lid van Spirit, niet van de SP.A. Ook is me niets beloofd voor de verkiezingen van 2006. Al wil ik natuurlijk graag nog eens schepen worden'', zegt hij.

De jongste maanden werd hem tot vervelens toe de vraag gesteld wat gaat ge nu doen? Gisteravond, na een laatste gesprek met Jan Roegiers, Annelies Storms en Frank Bombeke, werd hij Spirit-lid. Voorafgaand waren er gesprekken met Spirit-voorzitter Geert Lambert. Spirit is tevreden dat een schepen van een niet-onbelangrijke Vlaamse stad de overstap doet.

,,Ik heb twee jaar met die vraag geworsteld. In oktober 2003 waren er al eerste gesprekken, maar we waren geen van beiden goed voorbereid. Dit keer liep het vlotter. Ik was al maatschappelijk geëngageerd voor ik in de politiek stapte. Mijn engagement in de sociale en de culturele sector blijft voorgaan. Ik ben voorzitter van NTGent, van het Groot Begijnhof en organiseer de Pacificatielezingen. Daarvoor was ik altijd zeer actief aan de balie. Zondag ga ik eerst naar de nieuwjaarsreceptie in mijn buurt en dan naar die van Spirit.''

,,Beslist, die zoektocht duurde lang, maar ik heb tijd nodig voor bezinning. Nu ik heb beslist, voel ik me bijzonder opgelucht. Mijn vrouw en mijn twee zonen, met wie ik veel heb gepraat, delen dat gevoel.''

Baan geruimd

,,Ik koos destijds voor de Volksunie omdat het een ongebonden partij was die niet verankerd zat in gevestigde ideologische structuren. Het democratisch nationalisme zag ik altijd al meer als een pragmatisch middel om de regio's te ordenen binnen Europa. Ik sta voor sociaal engagement, de gelijke behandeling van mensen, aandacht voor de zwakkeren en bezorgdheid over de migratieproblemen. Maar ik wil ook kritisch blijven tegenover het politiek systeem en vastgeroeste ideeën. Spirit was twee jaar geleden een ideeënpartijtje en dat was me te licht. Maar ik merk dat het links liberalisme iets betekent. Dat evenwicht tussen individuele vrijheid en gemeenschapsbelang spreekt me aan. Spirit spreekt ook mensen aan die geen VU-verleden meer hebben. Wat niet wil zeggen dat ik minder Vlaamsgezind ben geworden.''

,,Deze beslissing betekent dat ik niet stop met politiek. Vanaf maandag ben ik Spirit-gemeenteraadslid en heb ik een achterban. Ik zal deel uitmaken van het Spirit-bestuur. Ook voor Spirit is het een goede zaak. Ik heb tien jaar ervaring als schepen in een grote stad. Spirit kan zich nu profileren en zal veel leren over stadspolitiek. Beslissen dat er een parkje komt is één zaak, maar het realiseren is een moeizaam project.''

,,Standvastigheid is een goede gave voor een politicus. Ik kon destijds Vlaams parlementslid worden, maar ik heb baan geruimd voor Jan Roegiers. Ik koos voor de stad en daar wil ik blijven in investeren.''

,,Neen, er is geen voorafgaand overleg geweest met de SP.A. We zien wel wat er gebeurt met het kartel. Er is ook met geen woord over een plaats gesproken en er is me niets beloofd. Of ik de eerste man van Spirit word, is ook niet besproken. Te gepasten tijde zullen we daarover spreken. Ook andere partijen waren geïnteresseerd. De N.VA in de eerste plaats, maar ook VLD en CD&V hielden de deur open. Maar er zijn geen gesprekken gevoerd. Hoe de VLD zal reageren? Voor mij verandert er niets in de coalitie. Ze is me veel waard en ik heb bijgedragen aan de goede werking.''

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio