Dubbel zoveel katten en apen gebruikt bij testen

Aantal proefdieren stijgt

Aantal proefdieren stijgt

Deze aapjes worden klaargemaakt om medische proeven te ondergaan in Moskou. Foto: © REUTERS

Vorig jaar werden in ons land 708.549 proefdieren gebruikt. Dat is 32.182 meer dan in 2003 en het hoogste cijfer sinds 1999. ,,Helemaal in tegenspraak met de belofte in het regeerakkoord'', protesteert GAIA.

Knaagdieren en konijnen maken 93 procent van de proefdieren uit. Daarna volgen reptielen, vissen en amfibieën (4 procent) en vogels. Het aantal proefhonden bleef stabiel op een duizendtal maar het aantal katten en apen verdubbelde tot respectievelijk 184 en 579.

Gaia trekt aan de alarmbel. Ann De Greef: ,,Die stijging staat volledig haaks op de belofte in het regeerakkoord om het aantal proefdieren jaar na jaar te verminderen. De minister moet dringend werk maken van de bescherming van proefdieren.''

Heeft het beleid dan gefaald? Bart Hoet, specialist Dierenwelzijn van het kabinet van Demotte: ,,Neen. We hebben goede initiatieven genomen. Zo is er sinds vorig jaar een wettelijk verbod op het gebruik van dieren voor cosmeticatesten en hanteren we nu ook een vragenlijst met ethische minimumeisen waaraan iedere proef moet voldoen.'

Toch moet het kabinet toegeven dat het weinig vat heeft op het aantal gebruikte proefdieren. Bart Hoet: ,,Als een farmaceutisch bedrijf of een universitair lab dieren nodig heeft voor een nieuw onderzoek in de bestrijding van ziekten als Alzheimer of Parkinson, dan gaan we die niet stopzetten omdat het aantal gebruikte dierproeven hoger dreigt te worden dan dat van het jaar ervoor. Dan primeert de gezondheid van de mens.''

Te duur alternatief

Gaia vindt dat te weinig naar alternatieven wordt gezocht. Het kabinet spreekt dat tegen met enkele voorbeelden: ,,Koortsopwekkende medicijnen worden niet langer op konijnen getest maar in vitro op menselijke bloedcellen. Irritatie werd vroeger vaak getest op de ogen van konijnen en nu op naaktslakken. Meer en meer dierenproeven worden overbodig gemaakt door het uitvergroten van softwareresultaten.'

Ann De Greef (Gaia): ,,De farma-multinational GlaxoSmithKline hééft voor de productie van een poliovaccin een alternatief voor apen maar vindt het te duur. Sorry, maar dat is geen goede reden.''

Bart Hoet: ,,Ons is meegedeeld dat SmithKline voor die testen de apen binnenkort zal vervangen door muizen.''

Voor Gaia is ook dat geen oplossing: ,,Muizenleed is even erg als apenleed.''

Sommige proefdieren, waaronder honden, worden gebruikt voor giftigheidproeven. Wordt iets gedaan aan de pijn van die dieren? Hoet: ,,Pijnbestrijding is geen optie maar een must. Tenzij de proefleider kan aantonen dat de pijnbestrijding de resultaten van de test vertroebelt.'

Corrigeer

MEER NIEUWS