Britse studie zaait verwarring bij specialisten vermoeidheidssyndroom

'CVS-patiënten moeten meer bewegen'

'CVS-patiënten moeten meer bewegen'

Foto: photo news

Over het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bestaat heel wat controverse en een nieuwe Britse studie lijkt de verwarring alleen nog maar groter te maken. Volgens de Britse onderzoekers moeten CVS-patiënten net meer gaan bewegen, maar de Brusselse specialist Kenny De Meirleir is het niet eens met die conclusie. MartinTytgat

CVS kenmerkt zich door extreme vermoeidheid, vaak gecombineerd met hoofd-, spier- en gewrichtspijn en concentratieproblemen.

Volgens sommigen zit chronische vermoeidheid 'tussen de oren', maar met een test om CVS op te sporen bewezen de Belgische professoren Kenny De Meirleir en Chris Roelant dat het syndroom wel degelijk een biomedische oorzaak heeft.

Verschillende meningen

Ook over de behandeling van CVS-patiënten lopen de meningen uiteen. In het medisch tijdschrift The Lancet maakte een team van Britse dokters de resultaten bekend van een studie bij 640 CVS- of ME-patiënten. Ze vergeleken vier verschillende behandelmethoden en kwamen tot de vaststelling dat met gedragstherapie en méér beweging de vermoeidheid gemiddeld anderhalve keer afneemt bij zestig procent van de patiënten.

CVS-patiënten die de grenzen van hun ziekte accepteren en hun activiteiten en levensstijl op hun beperkte energie afstemmen, zijn volgens de onderzoekers minder goed af.

Niet mee eens

Professor Kenny De Meirleir (VUB) heeft zware bedenkingen bij die conclusie.

'CVS bestaat in heel wat gradaties. Bij de Britse studie werden de patiënten vooraf geselecteerd op basis van andere criteria dan die wij hanteren. Daarna heeft men de vaststellingen veralgemeend. Een RIZIV-studie in ons land gaf enkele jaren geleden een totaal ander beeld: slechts een heel klein aantal CVS-patiënten had baat bij fysieke beweging. De meerderheid verbeterde niet of zag zelfs zijn toestand nog verder achteruit gaan. Voor elke patiënt moet een individuele behandeling gezocht worden.'

Corrigeer