Onteigening van 't Zandeken wordt veel duurder dan gedacht

EVERGEM - De 25 miljoen euro, die de Vlaamse regering vrijmaakte voor de onteigening van de Evergemse wijk 't Zandeken, volstaat niet. Er wordt 15,4 miljoen extra begroot. Ook bewoners van Overdam, die nu al weg willen, kunnen van die pot gebruik maken.

Voor de realisatie van het Kluizendokcomplex moeten op 't Zandeken 87 woningen, elf kmo's en tien landbouwbedrijven verdwijnen. ,,Omdat er een tekort aan beschikbare kredieten dreigt, worden extra middelen uitgetrokken om te voorkomen dat de onteigeningen stilvallen'', laat het kabinet van de bevoegde minister Kris Peeters (CD&V) weten. De hele operatie wordt door het Aankoopcomité, dat de onteigeningen afrondt, begroot op liefst 40,4 miljoen euro. Belangrijkste extra kost (35 % extra) zijn de bijkomende onteigeningsvergoedingen zoals wachtintresten, winstverlies en verhuisvergoedingen, zaken waar bij een eerste raming geen rekening mee was gehouden. Ook de stijgende vastgoedprijzen en de beslissing om nog enkele bijkomende verwervingen te doen, zorgen voor de toch wel grote meerprijs.

De extra centen zijn ook bedoeld om het uitdoofbeleid te starten voor de woningen van Overdam. Daar moeten tegen 2015 twaalf huizen rond het Sevesobedrijf EOC weg omdat ze volgens een Europese richtlijn te dicht tegen het bedrijf liggen. Vanaf 2015 gaat de Vlaamse Regering over tot onteigening voor algemeen nut. Het sociaal begeleidingsplan voor de inwoners van de Gentse Kanaalzone zal ook voor de inwoners van de wijk Overdam gelden.

De nabestemming van de te verwerven gebieden is bos of andere natuurontwikkeling. De raming voor de grondinnames op Overdam bedraagt 5,5 miljoen euro. (CTE)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio