Ministerraad keurt maatregelen goed voor een 'efficiëntere overheid'

Alle fiscale zegels afgeschaft

Alle fiscale zegels afgeschaft

Foto: © Pol De Wilde - VUM

Het wetboek der zegelrechten wordt afgeschaft. Dat is onderdeel van de werf 'een efficiëntere overheid' die gisteren door de ministerraad werd afgehandeld. Afschaffen betekent evenwel niet dat er helemaal geen rechten meer moeten worden betaald.

Een groot deel van het wetboek zegelrechten stamt nog uit de tijd van Napoleon en werd na de tweede wereldoorlog in zijn huidige vorm gegoten. Het gaat om lasten in de vorm van zegels die worden aangehecht aan akten, documenten, registers, enzovoort..

,,Dit is het meest Kafkaiaanse wetboek ooit'', zegt staatssecretaris Vincent Van Quickenborne (VLD). ,,Er waren meer uitzonderingen dan regels: liefst 63 uitzonderingen. Het publiek werd verplicht tot honderdduizenden verplaatsingen naar het post- of registratiekantoor om er fiscale zegels te kopen. Duizenden gemeenteambtenaren waren belast met het aanbrengen van de zegels en het bijhouden van de boekhouding. Uiteindelijk liepen de kosten hoger op dan de opbrengst.''

Van Quickenborne heeft eerder al heel wat zegels afgeschaft: voor de rijbewijzen, op de inschrijving van voertuigen en door de afschaffing van de boetezegels. Nu wordt het complete wetboek geschrapt. Dit jaar zullen nog naar schatting 70 miljoen fiscale zegels worden geplakt - na nieuwjaar geen enkele meer. Dat betekent evenwel géén cadeau van 70 miljoen euro aan de bevolking: er worden weliswaar voor nog eens 8 miljoen euro zegels afgeschaft - op allerlei getuigschriften, uittreksels en akten - maar voor 62 miljoen euro afgeschafte zegels moet nog steeds worden betaald, maar dan wel op modernere wijze, bijvoorbeeld met banccontact aan het loket. Nog steeds een grote verbetering, zegt Van Quickenborne, want het geloop naar het postkantoor is er niet meer bij en het elektronisch opvragen van documenten wordt fel vergemakkelijkt.

En nog

Nog een greep uit de maatregelen van de 'werf' die werkt aan efficiënte overheid

Vice-premier Laurette Onkelinx (PS) belooft door middel van een wetsontwerp de gerechtelijke achterstand weg te werken. Bij om het even welke zaak krijgen de betrokkenen een gedetailleerde kalender van de afhandeling ervan. Rechters worden geacht binnen een maand na de start der pleidooien een vonnis af te leveren. Verzuimen ze dat, en is er twee maanden later nog geen vonnis, dan volgen er na drie maanden sancties. Op manifest misbruik van de procedures door advocaten staan straks boetes tot 2.500 euro.

De overheid belooft veel meer gebruik te gaan maken van informatica . Zodat ook ambtenaren aan telewerken zullen kunnen doen. Er start een pilootproject voor het elektronisch aanvragen van geboorteaangiften. Op termijn wordt de SIS-kaart vervangen door de elektronische identiteitskaart.

De overheid belooft zichzelf dienstbaarder op te stellen. Het beheerscomité van Selor, de dienst die overheidspersoneel rekruteert, wordt herschikt. Er komt veel strenger toezicht op ziekteverzuim van ambtenaren. De door schandalen getroffen Regie der Gebouwen wordt hervormd, in samenwerking met de privé. De 4.000 douaniers in de havens worden omgeschakeld tot 'logistiekers' die een meerwaarde moeten bieden aan die havens.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees