Meulekreek wordt openbaar viswater

MALDEGEM - De gemeente Maldegem gaat de Meulekreek in Middelburg aankopen. De kreek ligt op de grens tussen België en Nederland en zal nadien gesaneerd worden. Aan Belgische zijde komt er een knuppelpad, maar ook aanlegsteigers. ,,De bedoeling is de kreek om te vormen tot openbaar viswater'', zegt schepen Geert De Roo (CD&V).

De kreek is momenteel nog deels privé-eigendom, een ander deel is eigendom van het polderbestuur. ,,Met beide eigenaars hebben we een akkoord'', zegt De Roo. ,,Voor het hele project en omgeving van de kreek krijgen we ook Europese subsidies. Vooraleer de kreek opnieuw viswater kan worden zijn er wel wat aanpassingen nodig.''

Ondanks de kleinschalige waterzuivering in Middelburg komt een deel van het afvalwater bij hevige regenval nog altijd in de kreek terecht. ,,Daarom komen er aanpassingswerken, het overstort wordt aangepakt om te vermijden dat er nog vuil water in de kreek komt.''

Natuur herstellen

In een tweede fase zal de kreek, die nu vrij ondiep is, ook uitgebaggerd worden. ,,Het slib zal gebruikt worden voor de heropbouw van de Spaanse linies die in de Middeleeuwen rond Middelburg lagen'', aldus De Roo. In een derde en laatste fase is de aanleg van een knuppelpad langs de Belgische kant van de kreek voorzien. Dat pad moet ondermeer leiden naar het natuurgebied rond de kleinschalige waterzuivering. ,,Maar er komen ook steigertjes en een beperkte accommodatie voor vissers, maar dan uitsluitend langs de Belgische kant van de kreek'', aldus De Roo.

De kreek ligt aan de rand van het Middeleeuwse stadje Middelburg. In de loop van de voorbije decennia werd de kreek sterk vervuild, ondermeer door het lozen van huishoudelijk afvalwater in de kreek. Bovendien slibde de kreek stelselmatig dicht en is er een uitgebreide begroeiing aan de rand.

,,We zullen de natuurwaarden herstellen en de kreek toegankelijk maken. Niet alleen voor vissers, ook voor wandelaars. Zwemmen in de kreek is wel niet aan de orde.''

(KCM)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio