Sporen van Romeinse nederzetting gevonden op plaats van gevangenis

BEVEREN-WAAS - Bij het verplicht archeologisch vooronderzoek op de site Schaarbeek zijn sporen aangetroffen van een Romeinse en een middeleeuwse nederzetting.

Elke overheidsinstantie is verplicht bij grote werken archeologisch onderzoek te verrichten, zodat eventueel aanwezig historisch materiaal kan geregistreerd worden. Die registratie is noodzakelijk omdat, wanneer eenmaal de werken uitgevoerd zijn (zoals gebouwen oprichten, rioleringen aanleggen, parkings graven of beton gieten), de informatie die zich in de grond bevindt onherroepelijk verloren gaat. Om dit archeologisch materiaal te kunnen detecteren werd een standaardprocedure uitgewerkt. Door het graven van een aantal proefsleuven tot op de diepte van de werken wordt er gezocht naar sporen van vroegere bewoning. Dat gebeurde ook voor de zone Schaarbeek in Melsele, waar de Regie der Gebouwen een nieuwe gevangenis wil bouwen. Uit de eerste opgravingen blijkt dat er sporen zijn van een Romeinse nederzetting, maar ook resten uit de middeleeuwen waaronder palen van paalwoningen en potscherven. In totaal moet nog vijf hectare verder worden onderzocht.

Dat er sporen zouden aangetroffen worden werd verwacht want aan de overkant van de E17 werden ook resten gevonden van de bronstijd tot de middeleeuwen, bij de aanleg van kmo-zone Hogenakkerhoek.

‘De kans op een vertraging van enkele maanden na deze archeologische vondsten is inderdaad reëel', zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Bij de Regie der Gebouwen blijft men echter hoopvol. Daar is te horen dat de eerste steenlegging nog altijd gepland wordt in oktober 2011, zodat de gevangenis eind 2012 in gebruik kan worden genomen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio