Celebs

Rik Van Aerschot, beheerder van het KINT, verdedigt zijn belaagde vriend

,,Laurent gaat toch al werken?''

Rik Van Aerschot: ,,Als Laurent moet gaan werken, moeten we ons dan niet eerst afvragen wie ervoor verantwoordelijk is dat hij daartoe nooit werd opgeleid?'' Foto: © MARC HERREMANS -VUM

vilvoorde - ,,Het was verschrikkelijk om te zien hoe prins Laurent in de pers werd afgeschilderd. Dat eeuwige foute verhaal over zijn drie Ferrari's, die hij nooit gehad heeft. Telkens weer dat beeld waarop hij in zijn sportwagen naar het paleis van Laken scheurt.'' Rik Van Aerschot (78), afgevaardigd beheerder van het KINT, springt in de bres voor zijn vriend.

Vilvoordenaar Rik Van Aerschot is dan wel 78, maar hij lijkt de jaren nog niet te voelen. De voormalige topman van AIB-Vinçotte heeft zich de voorbije weken rustig gehouden terwijl 'zijn kind' - het KINT - en zijn vriend prins Laurent onder vuur lagen. Maar nu reageert hij wel.

Het Koninklijk Instituut voor Nutteloos Tijdverdrijf. Zo noemde N-VA'er Jan Peumans het KINT - het Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer van de Natuurlijke rijkdommen en de bevordering van de schone Technologie - eerder deze week tijdens het debat in het Vlaams parlement. Door dat soort lacherige uitspraken laat afgevaardigd beheerder Van Aerschot zich niet op stang jagen. ,,Rustig blijven is de boodschap'', zegt hij. ,,Ik ben blij dat ook prins Laurent dat heeft gedaan terwijl hij de voorbije weken door de modder werd gesleurd.''

Van Aerschot wil liever subtiel reageren. Met een cynisch genoegen haalt hij een papier boven met de politieke reacties die hij heeft gekregen nadat het jongste jaarrapport van het KINT was rondgestuurd. ,, Met veel genoegen gelezen, Felicitaties, Aandachtig gelezen, Maatschappelijk erg belangrijk,... '', leest hij voor. Zo kan hij nog wel een tijdje doorgaan. Nu eens in het Frans, dan in het Nederlands. De ene lofbetuiging na de andere.

Van Aerschot laat zich ook niet opjagen door de plots veelgehoorde politieke roep naar controle, evaluatie of doorlichting van het KINT. Wat hem betreft, mag de politiek alle mogelijke documenten hebben - ,,ook de documenten die ze al hadden'' - en kopieën van die documenten, en kopieën van de kopieën. ,,Ik ben er absoluut gerust op. Er zullen geen lijken uit de kast vallen.''

Maar voor alle duidelijkheid: Is het KINT nu een lege doos, opgericht om prins Laurent een bezigheid te geven, of niet?

,,Het KINT is nooit een lege doos geweest. En het is dat door de jaren heen steeds minder geworden. Het is een instituut waar een brede schare specialisten, professoren en anderen zich kosteloos voor inzetten en van waaruit studies besteld worden over wat prins Laurent de drie E's noemt: economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid. Equité in het Frans.''

,,Het uitgangspunt is dat je geen economisch paradijs kan maken op een sociale woestijn en geen sociaal paradijs op een economische woestijn. Daar is dan ecologie bijgekomen, in de brede betekenis van het woord: de idee dat het belangrijk is om respect te hebben voor de aarde. Wij zijn daar al lang mee bezig. Wij en prins Laurent hadden de film van Al Gore niet nodig om het belang daarvan te ontdekken.''

Het KINT bestelt studies. Is het dan niet logisch dat parlementsleden zich afvragen of het Vlaams gewest die studies niet gewoon zelf kan bestellen?

,,Het antwoord is neen. Dat vragen getuigt van onkunde. De studies overstijgen Vlaanderen. Het KINT is er voor de drie gewesten, en dat betekent dat er wetenschappers uit de drie gewesten samenkomen. Daar zijn mensen bij die nooit zouden meewerken mocht de opdracht alleen van Vlaanderen komen.''

Wordt u kwaad als u al die kritiek hoort?

,,Kwaad? Zelfs niet. Ik ben 25 jaar alpinist geweest, geen speleoloog. Ik kijk naar boven, niet naar beneden.''

U zit al sinds 1994 in de raad van bestuur en bent afgevaardigd beheerder sinds 1999. Maar hoe bent u in het KINT gerold?

,,Gerold? Ik ben erin 'gestapt'. 'Gerold' klinkt zo negatief. Woorden zijn belangrijk.''

Oké. Hoe bent u erin 'gestapt'?

,,Het is mij gevraagd door Fons Verplaetse. De oprichting van het KINT was een idee van Verplaetse en van toenmalig premier Jean-Luc Dehaene, waarvoor mijn dank trouwens. Bij de samenstelling van de raad van bestuur moest rekening gehouden worden met allerlei evenwichten. Nederlandstaligen en Franstaligen. Mensen uit de publieke sector en anderen. Katholieken en vrijzinnigen. Verplaetse kende mij van bij de Nationale Bank en ik was bekend als vrijzinnige. Dat maakte mij geschikt.''

Het was dus niet prins Laurent die u erbij vroeg?

,,Neen. Maar ik kende de prins wel al. We hadden elkaar een jaar eerder leren kennen en we konden het samen goed vinden.''

U wordt wel eens zijn mentor genoemd, maar dat hoort u niet graag.

,, Vriend is een term die de lading beter dekt. We zijn vrienden, hoewel we 35 jaar en één dag verschillen in leeftijd.''

Wat bindt jullie dan? ,,De interesse voor het welzijn van de maatschappij.''

En wat heeft die vriend u daarover geleerd?

,,Prins Laurent leerde mij om meer begrip te hebben voor het feit dat niet iedereen op dezelfde manier naar de wereld kijkt. Wat voor de ene een probleem is, is dat daarom niet voor de andere. Wat voor de ene een oplossing is, is dat daarom ook niet voor die andere. Laurent heeft mij geleerd dat te begrijpen.''

En wat hebt u uw vriend al kunnen bijbrengen?

,,Een beetje cynisme. Laurent noemt mij vaak plagend de meest cynische man ter wereld. Ik heb dat een beetje aan hem doorgegeven. Ik denk dat hij het de voorbije weken goed heeft kunnen gebruiken.''

,,Al die aanvallen hebben hem pijn gedaan. Mij ook trouwens. Als vriend was het verschrikkelijk om te zien hoe prins Laurent in de pers werd afgeschilderd. Dat eeuwige foute verhaal over zijn drie Ferrari's, die hij nooit gehad heeft. Telkens weer dat beeld waarop hij in zijn sportwagen naar het paleis van Laken scheurt. Met het steeds herhalen van die beelden, creëren de media een slecht imago.''

Heeft hij u de voorbije weken vaak gebeld om raad te vragen?

(Een monkellachje) ,,Dat valt onder de vriendschappelijke discretie, dus kan ik er niets over zeggen. Ik heb hem wel in het Latijn - want Laurent heeft noties van Latijn - gezegd: eerlijke arbeid overwint altijd . Hij was het daarmee eens.''

Dat vonden ze in het Vlaams parlement ook. Vandaar de roep om prins Laurent te laten werken voor de kost.

,,Prins Laurent werkt al voor de kost. Hij zet zich onder meer in voor het KINT. Dat instituut is niet zomaar iets om hem bezig te houden. Het was een manier om de prins te linken aan een tijdsbesteding die hem interesseerde en waarin hij een inbreng kon hebben.''

,,De prins was voor het KINT het perfecte uithangbord. Mensen zijn nu eenmaal gemakkelijker bereid om mee te werken of om interesse te tonen als het de prins is die het vraagt. Omgekeerd biedt het KINT hem een officieel vehikel om in contact te komen met mensen en om te bewijzen dat zijn interesse in het milieu niet fake is.''

Wat wel wordt beweerd.

,,Wie dat zegt, vergist zich. Naast zijn werk bij het KINT is de prins ook al in tientallen scholen toespraken gaan houden over het belang van 'water'. Dat bewijst toch dat zijn bekommernis reëel is.''

,,Iets anders: als Laurent moet gaan werken, moeten we ons dan niet eerst afvragen wie ervoor verantwoordelijk is dat hij daartoe nooit werd opgeleid?''

Zelf was u alvast een voorstander van het geven van een dotatie, zoals in 2001 gebeurde. Waarom?

,,Waarom moest zijn zus wel een dotatie krijgen en hij niet? Bovendien zou het duidelijkheid scheppen en een einde maken aan al het gezanik over de vergoeding die de prins kreeg via het KINT. Er wordt nu nog altijd verwezen naar die grijze atmosfeer van vóór de dotatie.''

,,Maar toch enkele verduidelijkingen. De prins verdient nu meer dan toen. Hij betaalde toen keurig zijn belastingen op de vergoeding die hij kreeg van het KINT en sinds de invoering van de dotatie krijgt hij alleen nog een onkostenvergoeding. In 2006 kreeg hij bijvoorbeeld een kilometervergoeding van 1.736 euro.''

Even terug naar het KINT. U mag een stroom van onderzoeken verwachten.

,,Ze doen maar. Ik ben er gerust op. Maar ik zie niet in waarom die onderzoeken nodig zijn. De verschillende politiek verantwoordelijken zitten onder meer in de raad van bestuur van het KINT, ze hebben toegang tot alle documenten en naar aanleiding van de beheersovereenkomst die startte in 2004 was er al een doorlichting.''

,,Ach, het zal wel aan mij liggen. Ik zou geen goede minister zijn. Ik zou gewoon durven zeggen dat zulke onderzoeken nu niet nodig zijn.''

Heeft het KINT nog wel een toekomst? In het Vlaams parlement gaan er stemmen op om de subsidies af te schaffen.

,,We hebben een overeenkomst tot 2014. Wie een huis huurt voor tien jaar, weet op voorhand ook dat hij daar tien jaar aan vastzit. Natuurlijk kan die huurder daar onderuit proberen te komen, maar de verhuurder zal dan wel even op het bestaande contract wijzen.''

Vlaams minister-president Yves Leterme heeft dus gelijk als hij zegt dat hij tot 2014 vastzit aan het contract?

,,Hij heeft dat goed gelezen.''

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees