Begroting vermoedelijk onvoldoende om markten te sussen

Waarom België nog niet in rustig vaarwater is

De begroting kwam pas tot stand onder de extreme externe druk van de ratingverlaging en de stijgende rente. Experts achten de kans echter klein dat het akkoord het tij onmiddellijk kan doen keren. Zeker omdat ook de eurozone opnieuw voor een woelige week staat. Een overzicht van de problemen.

De Belgische rente op de lange termijn steeg in de laatste crisisweek pijlsnel en flirt intussen met de grens van 6 procent. Het akkoord kan mogelijk voor een lichte verbetering zorgen, maar niemand verwacht meteen structurele verbetering. Expert Paul De Grauwe wijst onder meer op de Italiaanse rente, die even daalde toen er een technocratenkabinet kwam, maar intussen alweer hoger is dan onder Berlusconi. Een gelijkaardig effect wordt in België verwacht. De aanhoudende eurocrisis zorgt er bovendien voor dat de rente in bijna alle Europese landen blijft stijgen. Met een rente rond 6 procent bevindt België zich permanent in de gevarenzone.

Ratingverlaging blijft

Ratingbureau Standard & Poor's verlaagde de Belgische kredietwaardigheid vrijdag tot AA, een formele bevestiging van het wantrouwen tegenover België op de financiële markten. Dat zal door het akkoord over de begroting niet ongedaan gemaakt worden. Integendeel, de kans is reëel dat ook het andere grote bureau, Fitch en Moody's, zijn rating voor België bijstelt. Een opsteker is wel dat Standard & Poor's laat weten dat de Belgische rating opnieuw kan verhogen als de maatregelen in de begroting ook effectief doorgevoerd worden.

Kan België voldoende geld ophalen?

Net vandaag moet België een deel van zijn schuld herfinancieren. De vraag is of het vertrouwen intussen voldoende hersteld is. Als België erin slaagt geld te lenen, zal dat aan het huidige hoge tarief zijn. Maar het alternatief is nog erger. Als het niet lukt, blijkt dat er geen kopers zijn met voldoende vertrouwen in België. En dan rijzen er meteen vragen over de waarde van de waarborgen die België voor onder meer Dexia beloofd heeft. Het enige lichtpuntje is het succes van de staatsbons bij de burgers. Dat zorgt ervoor dat er minder geld op de financiële markten moet gezocht worden en toont aan dat minstens de eigen burgers nog voldoende vertrouwen hebben.

Banken blijven kwetsbaar

De hoge schuld en het gebrek aan een regering is niet het enige zwakke punt van België. Ook de Belgische banken Dexia en KBC blijven zorgen baren. Door de eurocrisis komen trouwens nog wel meer Europese banken onder zware druk te staan. Een nieuwe reddingsoperatie zou meteen weer een zware hypotheek op de net afgesloten begroting leggen. Bovendien blijft de buitenwereld zich vragen stellen of België zich met de tweede redding van Dexia al niet te ver geëngageerd heeft. Geruchten over een heronderhandeling van de deal met Frankrijk blijven voorlopig onbevestigd.

Euro nog altijd onder druk

Zolang Europa zijn zaakjes niet op orde krijgt, dreigt ook België meegesleurd te worden. Als een van de zwakkere lidstaten voelen we de gevolgen zelfs des te sterker. België komt met zijn rente gevaarlijk dicht in de buurt van probleemlanden als Italië en Spanje. Beterschap lijkt nog niet meteen in zicht. Duitsland blijft zich verzetten tegen een actievere rol voor de Europese Centrale Bank, wat volgens onder meer De Grauwe de enige weg uit de crisis is. Anders is volgens hem zelfs het einde van de euro op korte termijn niet langer ondenkbaar.

Mogelijke recessie is bom onder begroting

De begroting gaat nu uit van een groei van 0,8 procent voor volgend jaar. Experts spreken echter steeds openlijker over de mogelijkheid van een brede, Europese recessie. In dat geval krijgt de staat minder inkomsten en worden alle huidige berekeningen op de helling gezet. Dat er een begroting is, is sowieso belangrijk. Maar of ze geloofd wordt, is een zo mogelijk nog belangrijker vraag. Met een te hoog geraamde groei, een stijgende rente, de dreiging van een nieuwe bankencrisis en de blijvende problemen in de eurozone is het maar de vraag of deze begroting veel indruk zal maken op de markten. De regering die hopelijk zeer binnenkort de eed zal afleggen, zal in elk geval bereid moeten zijn om de begroting indien nodig bijzonder snel aan te passen.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees