,,Mensen doen vaker een beroep op politie''

Korpschef noteert status-quo criminaliteitscijfers

Korpschef noteert status-quo criminaliteitscijfers

Foto: © cvg

LEBBEKE/ BUGGENHOUT - Na een jaar werd het veiligheidsplan 2005-2008 in de politiezone Buggenhout-Lebbeke geëvalueerd. ,,De cijfers geven in de meeste gevallen een status-quo aan '', onderstreept Wim De Maesschalck, korpschef van de politiezone. Opvallend is wel het toegenomen aantal meldingen.

Het aantal verkeersongevallen met gewonden illustreert het status-quo. Zowel in 2004 als vorig jaar bedroeg dit aantal 103. Opvallend is het toegenomen aantal ongevallen met vluchtmisdrijf.

,,Een constante de voorbije jaren, die stijging'', weet De Maesschalck. ,,In 2002 waren er dat nog 149, vorig jaar 194. Mogelijk een gevolg van het feit dat een ongeval tot het betalen van een hogere verzekeringspremie leidt. Omdat de zone geen echt zwarte punten vertoont, is het moeilijk ingrepen te verrichten die direct een verlaging van het aantal ongevallen opleveren. Preventie kan de toestand wel positief beïnvloeden.''

Een heel lichte stijging vertoonden de cijfers van de diefstallen in gebouwen .

De Maesschalck: ,,De criminaliteitsgraad in de zone steeg van 2,73 tot 2,85. Waren we jaren de zone met de laagste criminaliteitsgraad, Dendermonde haalde ons in 2005 in. Lebbeke-Buggenhout, Dendermonde en Zele-Berlare zijn de zones met de laagste criminaliteitsgraad van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde. Tot november van vorig jaar kon Lebbeke-Buggenhout schitterende cijfers voorleggen. In december echter werd het aantal met niet minder dan 23 feiten, bijna een vierde, opgedreven. Wanneer een bende uit Brussel 's nachts toevallig in de zone belandt, zie je de cijfers zo stijgen. Verlies echter niet uit het oog dat de criminaliteitsgraad ook rekening houdt met pogingen tot diefstal.''

Dalen en stijgen

Spectaculaire daling - van 174 tot 73- vertoonde het aantal diefstallen uit een voertuig . Een gevolg van een gerichte actie en meer onderzoek. Wat resulteerde in de opheldering van twee reeksen van deze diefstallen.

,,We losten ook diefstallen met braak op'', onderstreept de korpschef. ,,We weten wie de daders zijn, beschikken zelfs over hun vingerafdrukken, maar weten niet waar ze vertoeven. Tot zolang ze niet reëel aangehouden zijn, blijft de zaak voor de cijfers onopgelost.''

Enorm gestegen is het aantal processen-verbaal in het verkeer: van 2.514 vaststellingen in 2004 tot 3.976 vorig jaar. Een en ander is een gevolg van het Verkeersboetefonds, dat de zones middelen, onder andere een eigen wagen met snelheidsmeter, ter beschikking stelt. Uiteraard bewijst elke zone dat ze die middelen gebruikt.

Ook in de drugsbestrijding boekte de zone succes. Na maandenlang onderzoek werden negen dealers aangehouden. Drie ervan waren Lebbekenaars.

,,Beduidend gestegen'', besluit De Maesschalck, ,,is het aantal meldingen in de zone: van 5.523 in 2004 tot 5.897 in 2005. De mensen doen meer en meer een beroep op ons. In die mate zelfs dat we aan de grens van onze capaciteit zitten. Daarom kijk ik uit naar het eind van dit jaar. Dan moet ik over een voltallig korps beschikken.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio