Gevangenisdirecteur onmiddellijk op non-actief gezet

Staking cipiers opgeschort

ANTWERPEN - Willy Van Doorne, directeur van het arresthuis in de Begijnenstraat, is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Het Hoofdbestuur van het Gevangeniswezen nam die beslissing naar aanleiding van een conflict woensdagavond tussen Van Doorne en de vakbonden. De syndicale organisaties hadden er zich al eerder over beklaagd dat samenwerking met Willy Van Doorne nagenoeg onmogelijk was geworden.

In de kapel van het arresthuis was woensdag een concert van deFilharmonie gepland. Die activiteit viel echter samen met de avondwandeling van de gedetineerden. Het onderbezette gevangenispersoneel maakte daartegen bezwaar tegenover directeur Willy Van Doorne. Die verwierp echter de klachten en stelde dat beide activiteiten moesten plaatsvinden. Het personeel vroeg een overleg met de vakbonden, maar ook dat werd door Van Doorne geweigerd. Daarop legde de avondploeg, die om 22 uur aan de slag moest, het werk neer.

De vakbonden namen donderdag contact op met het kabinet van minister van Justitie Laurette Onckelinckx. Uiteindelijk viel de beslissing om Willy Van Doorne met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen. Dat houdt in dat hij verplicht wordt om tot 11 april verlof te nemen. Dan heeft er op het kabinet van de minister een onderhoud plaats met een bemiddelaar. Oorspronkelijk was die vergadering voor 21 april voorzien, maar gezien de recente ontwikkelingen wordt dat overleg tien dagen vervroegd.

Intimidatie

Willy Van Doorne wordt verweten dat hij het personeel en de vakbonden probeert te intimideren. Tevens wordt hem een antisyndicale houding aangewreven. ,,We wachten nu af wat het overleg op het kabinet zal opleveren'', stelt ACOD-vakbondsafgevaardigde Robby De Kaey. ,,Een mogelijke oplossing is een verlenging van het verplicht verlof.''

Volgens De Kaey is het voor de vakbonden niet uitgesloten dat de geschorste directeur nog langer de leiding over de Antwerpse gevangenis opneemt. ,,Maar zoals al eerder gezegd is het bijzonder moeilijk en zelfs nagenoeg onmogelijk geworden om nog verder met de betrokkene samen te werken'', aldus Robby De Kaey.

Na de beslissing om Willy Van Doorne op non-actief te stellen, schortte het gevangenispersoneel haar acties op. Directeur Wim Adriaenssen neemt het bestuur van de Antwerpse gevangenis voorlopig over.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio