Robin Vissenakens bestrijdt absurde wetten

Prins Gabriël en prinses Amalia mogen nooit huwen

Prins Gabriel van België en prinses Amalia van Nederland mogen volgens een wet die dateert uit 1830 nooit met elkaar trouwen. Foto: © BRUNOPRESS

Robin Wetman Vissenakens bindt sinds vorige week de strijd aan tegen absurde wetten die niemand kent maar nog altijd in het wetboek staan. In principe is het verboden om een fototoestel mee te nemen op het vliegtuig en prins Gabriël van België en prinses Amalia van Nederland mogen van de Belgische wetgever nooit met elkaar trouwen.

Verboden foto's te nemen op een vliegtuig

De wetgever: artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 februari 1939. Voor het vertrek moet de gezagvoerder alle fototoestellen laten deponeren op een plaats die hij in het oog kan houden. Alle passagiers zijn verplicht hun fototoestel af te geven aan de gezagvoerder. Voor het vertrek moeten alle fototoestellen ook verzegeld worden. Alle fototoestellen moeten vermeld worden in het reisdagboek.

Wetman protesteert: ,,De procedure wordt bijna nooit gevolgd, en is al te gek voor woorden. Spionage verbieden is mogelijk zonder elke toerist zijn fototoestel af te nemen. Preventief verbieden is een gevaarlijke kwaal die meer dan één wetgeving doordesemt.''

Verboden mosselen te plukken aan de kust

De wetgever: de wet van 22 augustus 1901 wijzigt artikel 13 van het decreet van 16 december 1811 op de mosselvangst. De mosselvangst is verboden, behalve wanneer er een machtiging bij Koninklijk Besluit is.

Wetman protesteert: ,,Honderd jaar geleden waren de mosselvissers nog actief aan onze kust. Voor het inkomen van deze mensen was het belangrijk dat niet zomaar iedereen de mosselen kwam wegplukken. De mosselvangst gebeurt tegenwoordig niet meer op dezelfde manier als eertijds. Mossels worden nu immers gekweekt (bijvoorbeeld in de Oosterschelde) en worden eerst nog wat te weken gelegd (bijvoorbeeld in de Waddenzee) voordat ze worden geoogst . Een verbod om mosselen te plukken is dan ook vrij absurd.''

Verboden met elkaar te trouwen voor prinsen en prinsessen van het Belgische en Nederlandse vorstenhuis

De wetgever: decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België + Artikel 60 grondwet.

Wetman protesteert: ,,De anti-Hollandse sfeer zorgde voor een decreet van het voorlopig bewind dat prinsen en prinsessen van het Belgische en het Nederlandse vorstenhuis verbood om met elkaar te trouwen. Om dit te veranderen is volgens de Raad van State een grondwetswijziging nodig. Voorstellen om dit af te schaffen werden al ingediend in 1993, 2002 en 2003, telkens om een symbolische verzoening met Nederland te bewerkstelligen. De Raad van State wilde zich in haar advies uit 1993 niet uitspreken over de verenigbaarheid met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.''

,,De leden van de koninklijke familie hebben net zoals iedereen burgerrechten. Een beperking om met iemand te trouwen, is dan ook niet verenigbaar met het idee van fundamentele rechten. Bovendien is het verbod een vijandige formulering ten opzichte van een buurland. Als dusdanig is het ook volledig onaangepast aan de diplomatieke realiteit, waar België en Nederland op zeer vriendschappelijke voet staan.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees