Maar liefst 72 procent van ons afval wordt gesorteerd en gerecycleerd

Huisvuilberg weer beetje groter

Huisvuilberg weer beetje groter

Foto: herman ricour

Onze huisvuilberg is het afgelopen jaar een stukje groter geworden. Maar het goede nieuws is dat het grootste deel daarvan gerecycleerd kan worden.

De berg huishoudelijk afval is in Vlaanderen vorig jaar licht toegenomen. Hij was 3,42 miljoen ton groot. Dat is 135.790 ton meer dan in 2006. Dat blijkt uit het verslag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), dat onze zusterkrant De Standaard kon inkijken.

Per inwoner produceerden we 555 kg huisvuil. Dat is 19 kilogram meer dan een jaar voordien. Mogelijke verklaringen zijn de groei van de bevolking met 0,72 procent en van de consumptie met 2,5 procent.

De OVAM schrijft een en ander ook toe aan enkele uitzonderlijke factoren. Zo kon de selectieve ophaling van luiers niet uitgebreid worden wegens problemen met de verwerking. Ook de gedifferentieerde tarifering ('diftar') voor restafval liep vertraging op.

Minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) maakt zich nog geen zorgen. 'Van die 19 extra kilo's per inwoner kwamen er 17 uit de selectieve ophaling. Dat die inzameling groeit, is een goede zaak.' Dat is afval dat voor recyclage of hergebruik in aanmerking komt en niet gestort of verbrand hoeft te worden.

Zo kende het groenafval dat op de containerparken terechtkwam, een enorme toename van 32.119 ton. In totaal is 72 procent van ons huisvuil gesorteerd. Daarmee staat Vlaanderen, zoals bekend, internationaal aan de top.

Iedere Vlaming produceerde 155,6 kg restafval, of 2,1 kilo meer dan in 2006. Dat is de eerste stijging in jaren. Zo halen we net niet de beleidsdoelstelling van 150 kg per jaar. 174 gemeenten haalden die norm wel.

De doelstelling om de totale huisvuilproductie in 2007 op het peil van het referentiejaar 2000 (560 kg per inwoner) te houden, werd wel gehaald.

'Jaarlijkse schommelingen zeggen niet zoveel', zegt Danny Wille van de OVAM. 'Op lange termijn is de trend nog altijd gunstig.' Een goede indicator is in welke mate de economische groei losgekoppeld kan worden van de afvalproductie. En in Vlaanderen slagen we daar behoorlijk in. Tussen 2000 en 2007 nam het huisvuil af van 560 naar 555 kg per hoofd. De groei van het bruto binnenlands product bedroeg in dezelfde periode 13 procent.

Crevits en de OVAM verwachten dat een nog verder doorgedreven toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt' de afvalstroom onder controle zal houden. Zo zal in nog meer gemeenten het restafval per gewicht of volume betaald moeten worden. De gemeenten die hiermee werken, hebben het minste restafval.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees