Grootte doet er wél toe

Lange vrouwen zijn succesvoller dan kleine vrouwen

© © AP

Vrouwen die zich met hoge hakken groter trachten voor te doen dan ze zijn, zijn zo dom nog niet. Bij onze eerste indruk van een vrouw telt elke centimeter lichaamslengte. Grote vrouwen lijken intelligenter, ambitieuzer, onafhankelijker en assertiever dan hun kortere seksegenoten. Dat blijkt uit twee Britse psychologische studies.

(DM)

Wie zei ook weer, dat de grootte er niet toe doet? Psychologen van de universiteiten van Liverpool en Lancashire zijn tot de slotsom gekomen dat de lichaamslengte van een vrouw onze beeldvorming over haar persoonlijkheid wel bepaalt. Zowel mannen als vrouwen laten hun allereerste beoordeling van een vrouw afhangen van de lichaamslengte: hoe groter, hoe succesvoller.

Vrijwilligers die digitaal bewerkte foto's te zien kregen, waarop dezelfde vrouw langer of korter afgebeeld stond, lieten hun beoordeling afhangen van haar ogenschijnlijke lengte. Ook al was dat oordeel niet altijd flatterend. Mannen denken dat kortere vrouwen wellicht betere moeders zijn. Kortere vrouwen - althans volgens de universiteit van Londen - met een zandlopermodel of een cello-silhouet komen gezonder, vruchtbaarder en flirtzieker over. Maar het gaat dus om de eerste indruk, en die duurt hooguit dertig seconden duurt, meent klinisch psycholoog Ros Taylor. Meteen daarna wordt die eerste indruk getoetst aan de realiteit.