Fit & Gezond

Bejaarden met thuiszorg gebruiken minder geneesmiddelen

Rusthuis doet meer pillen slikken

Rusthuis doet meer pillen slikken

Foto: Marc Herremans - Corelio

Bejaarden in een rusthuis krijgen een pak meer antidepressiva en antipsychotica dan ouderen die thuis worden verzorgd. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit. 'We vrezen een verband tussen personeelsgebrek in de rusthuizen en het voorschrijven van al die pillen', zegt CM-voorzitter Marc Justaert. KaatjeDeConinck

Het chronische gebruik van onder meer antidepressiva en kalmeermiddelen in rusthuizen ligt al jaren hoog. Een nieuwe studie, uitgevoerd onder 59.863 CM-leden in 1.084 woonzorgcentra (wzc), bevestigt dat de situatie nog niet verbeterd is.

'Bijna 42 procent van de bejaarden in een rusthuis kreeg in 2009 antidepressiva voorgeschreven', zegt Rebekka Verniest van de CM. 'Daarnaast nam 21,7 procent antipsychotica in. Die werken angstremmend en worden voorgeschreven bij ernstige vormen van psychose.'

Bij senioren in de thuisverpleging liggen die cijfers respectievelijk een kwart (31,7 procent) en de helft (9,2 procent) lager.

Niet aangewezen

Nog een opvallend cijfer: een kwart van de rusthuisbewoners kreeg in 2009 minstens één farmaceutisch product dat op de Beers-lijst staat. 'Dat is een soort zwarte lijst met geneesmiddelen die door hun bijwerkingen niet aangewezen zijn bij oudere mensen', zegt Marc Justaert, voorzitter van de CM. 'Die grote hoeveelheid medicijnen die wordt voorgeschreven, maakt ons ongerust.'

De studie toont grote verschillen aan tussen de rusthuizen. Er zijn er waar 59 procent van de bewoners antidepressiva inneemt, maar ook waar dat aantal slechts 30 procent is.

Bij de antipsychotica liggen de uiterste waarden op 35 en 9 procent. 'Dat toont dat sommige wzc's met dezelfde middelen toch dingen beter doen', zegt Justaert. 'We willen weten wat en zullen hier verder onderzoek naar doen.'

Betere opleiding nodig

Dat de pillen gebruikt worden om de inwoners rustig te houden en zo een tekort aan personeel op te vangen, is met deze studie niet bewezen. 'Maar Engelse wetenschappelijke studies bevestigen wel dat er minder antidepressiva en antipsychotica worden voorgeschreven in rusthuizen waar meer en beter opgeleide stafleden zijn.'

De CM pleit dan ook voor 'meer en beter opgeleid' zorgpersoneel én voor een sterkere rol voor de CRA, de coördinerende en raadgevende arts die in ieder wzc aanwezig is.

'Vaak heeft iedere patiënt nog zijn eigen huisarts, die de handleiding voor goede praktijken in voorschrijfgedrag amper volgt. De CRA moet de motor worden van beter overleg tussen dokters, familie, personeel en apothekers. Zodat iedere bejaarde krijgt wat hij echt nodig heeft', aldus Marc Justaert.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees