Rechtvaardige leerkrachten met een kwinkslag

Leerlingen willen een goed uitgeslapen leerkracht met gevoel voor humor voor de klas. En hij mag hen vooral niet uitlachen. Dat blijkt uit een enquête van het tijdschrift Yeti.De rondvraag op de website van Yeti geeft aan dat leerlingen zich niet zozeer ergeren aan schreeuwende leerkrachten die nooit leuke dingen organiseren. Slechts vijf procent stoort zich aan een gebrek aan leuke activiteiten. Rode strepen trekken en schreeuwen, irriteert ook maar een minderheid.

De ruim vijfhonderd leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar die de enquête hebben ingevuld, nemen het vooral op voor de klasgenoten - of zichzelf - die worden uitgelachen. Een derde van hen pikt het niet dat een juf of meester de leerlingen belachelijk maakt.

Daarmee is de grootste bron van ergernis voor de leerlingen niet de saaiheid van de leerkracht, maar wel dat hij misbruik maakt van zijn macht.

Tegelijk mag de leerkracht niet staan gapen voor de klas. Want ook daarover zijn de leerlingen ongenadig: de meester of juf moet uitgeslapen zijn. Achter de lesvoorbereidingen waar tot in de vroege uurtjes aan is gewerkt, kan de leerkracht zich niet wegsteken. Want de leerlingen vinden een slechte lesvoorbereiding helemaal niet zo ergerlijk. Dat thema staat als laatste genoteerd in de ,,Rot op top'' - onder die naam wordt de enquête aan de jongeren gepresenteerd.

Een uitgebluste leerkracht valt niet in de smaak.

Niet alleen moet de onderwijzer uitgeslapen voor de klas komen, hij moet ook een grapje kunnen maken. Want gevoel voor humor is voor veel 10- tot 12-jarigen belangrijk. De uitdaging voor de leerkracht is dan wel om dat gevoel te vatten, en op dat niveau spitsvondig te zijn. (pl)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees