Monica Van Kerrebroeck (CD&V-N-VA, 64) ,,Te laat met politiek begonnen''

,,Ik mag dan wel de oudste kandidaat zijn op de Oost-Vlaamse lijst van CD&V-N-VA, ik wil meer zijn dan alleen maar de spreekbuis van de senioren.'' Zuster Monica Van Kerrebroeck, 64, duwt de lijst voor het kartel.

,,Ik ben te laat met politiek begonnen'', geeft Van Kerrebroeck toe. ,,Langs de ene kant heb ik daar wat spijt van, langs de andere kant betreur ik niet wat ik met mijn carrière heb gedaan.'' Monica Van Kerrebroeck, voor velen bekender als zuster Monica, was jarenlang schooldirectrice, onder meer in Sint-Bavo in Gent.

Niet klaar voor de zetel

,,In 1995 vroeg de partij me al eens om op de lijst te staan - ze boden me de vierde plaats aan. Verkiesbaar dus. Want mijn oud-leerlinge Mieke Van Hecke, wiens naam ik toen suggereerde, werd van op die plaats verkozen. Waarom ik het toen zelf niet deed? Ach, het was toen niet zo vanzelfsprekend om als religieuze aan politiek te doen."

Dat ze de oudste kandidate is, wist Monica Van Kerrebroeck zelf niet. ,,Maar het stoort me niet. Gezien de vergrijzing, hebben ook de senioren een stem nodig. Al wil ik me behalve met thema's als zorg, ook met onderwijs bezighouden. We moeten respect hebben voor ouderen, maar zeker ook voor jongeren.'' En geen sprake van, dat ze zich door een jongere laat vervangen als ze verkozen wordt. ,,Ik voel me nog niet klaar om me in een zetel te laten zetten. Als ik verkozen word, dan ga ik ook zetelen."

Monica Van Kerrebroeck is, onder meer door haar verschijningen in Recht van Antwoord op VTM, een BV. ,,Ik gooi dan ook mijn volle gewicht in de kiesstrijd. Als ik verkozen word, hoop ik dat het voor een extra zetel is die we, o.a.door mijn campagne, kunnen binnenhalen.''

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio