Topman Guimardstraat naar Vandenbroucke

Geert Schelstraete, topman van het katholiek middelbaar onderwijs, gaat werken voor Frank Vandenbroucke, de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs en Werk (SP.A). Geert Schelstraete zal in de ploeg van Vandenbroucke topadviseur zijn voor het secundair onderwijs in het algemeen, en meer specifiek voor de herwaardering van het technisch en het beroepsonderwijs en voor de betere aansluiting op elkaar van onderwijs en arbeidsmarkt. Schelstraete was overigens een van de drijvende krachten van het project Accent op Talent van de Koning Boudewijnstichting dat onder meer dat tot doelstellingen had, ingekaderd in een ruimere visie op onderwijsinnovatie.

Schelstraete is ook een verwoed voorstander van een veel grotere autonomie voor de scholen en van het ,,terugtreden van de overheid'' in onderwijsmateries: die moet doelstellingen formuleren, spelregels bepalen, en controleren of de doelstellingen gehaald worden. Hoe die doelstellingen gerealiseerd worden, is een zaak van de scholen zelf.

Minister Vandenbroucke zegt dat hij Schelstraete alleen heeft gekozen voor zijn engagement en zijn deskundigheid inzake het secundair onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dat hij uit de Guimardstraat komt, is ,,meegenomen''. (GTEG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees